Regjeringens IT ledes av Rugaas

Rugaas skal redegjøre for IT-politiske utfordringer for Stortinget senere i januar. Det nye planleggings og samordningsdepartementet, som ble opprettet 1. januar overtar oppgaver knyttet til regjeringens politikk innenfor informasjonsteknologi, og blir dermed det en kan kalle for det norske IT-departementet.

Rugaas skal redegjøre for IT-politiske utfordringer for Stortinget senere i januar. Det nye planleggings og samordningsdepartementet, som ble opprettet 1. januar overtar oppgaver knyttet til regjeringens politikk innenfor informasjonsteknologi, og blir dermed det en kan kalle for det norske IT-departementet.

Statsråd Bendik Rugaas
Bendik Rugaas.

Statsråd Bendik Rugaas ser dermed ut til å overta rollen som IT-minister, som hittil har vært et mer eller mindre flytende ansvarsområde i både i regjeringen Brundtland og så langt i regjeringen Jagland.

Rugaas leder Planleggings- og samordningsdepartementet (PSD) som ble opprettet fra nyttår. Det nye departementet overtar også oppgaver fra det tidligere Administrasjonsdepartementet som ble nedlagt ved årsskiftet.

Det har siden desember vært klart at Stortingets IT-debatt skal holdes av Rugaas. Debatten er foreløpig planlagt til 4. februar. Rugaas skal holde regjeringens innledning om emnet noen dager før, den 28. januar.

Arve Bakke er utnevnt til statssekretær i Planleggings- og samordningsdepartementet, Heidi Merete Rudi er tilsatt som politisk rådgiver, og Brit Denstad er utnevnt til departementsråd, alle med tilsvarende stillinger i det gamle departementet.

Til toppen