Regjeringens IT-melding utsatt til jul

IT-minister Heidi Grande Røys vil vente til jul med å legge fram IT-meldingen.

IT-minister Heidi Grande Røys vil vente til jul med å legge fram IT-meldingen.

Under valgkampen i fjor profilerte SV seg som det mest IT-opptatte partiet, blant annet med krav om bruk av åpen kildekodeprogramvare i offentlig sektor.

Regjeringen har lenge flagget at de vil komme med egen stortingsmelding om IT-politikk. digi.no fikk vite tidligere i år at den kunne komme til høsten, med åpne standarder og åpen kildekode som prioriterte IT-områder.

    Les også:

Nå er det imidlertid klart at IT-meldingen vil først være klar 18. desember, får digi.no vite på spørsmål til FAD (Forbruker- og administrasjonsdepartementet).

Grande Røys uttalte på IT-tinget i forrige uke at det er nettopp leverandører av åpen kildekode som vil bli tatt i betraktning ved IT-leveranser til staten.

Men IT-meldingen kan bli riktig så fyldig, for Grande Røys gikk nemlig ut tidligere i sommer og inviterte til en IT-dugnad hos både private og offentlige bedrifter.

Her oppfordret hun IT-bransjen til å komme med innspill på hva som kan gjøres av forbedringer for å skape et mer effektivt IT-Norge.

I høringsbrevet på FADs egen side skriver hun at «Regjeringa vil skape verdas beste offentlege sektor gjennom ein dugnad saman med tilsette, frivillige lag og organisasjonar».

Grande Røys lokker med 15 milliarder kroner ekstra til øremerkede formål, dersom staten kan løse oppgavene i offentlig forvaltning og tjenesteprodukter en prosent mer effektivt hvert år uten å svekke kvaliteten.

Men selv om Statsbudsjettet 2007 er klart 6. oktober, er altså selve IT-meldingen som vil forklare i detalj hva Regjeringen ønsker å gjøre av IT-tiltak først klart uken før jul, mandag 18. desember.

Til toppen