Regjeringens media- og IT-planer denne høsten

Regjeringen vil denne høsten komme med en flere proposisjoner og meldinger innen områdene media og IT.

Allerede nå i oktober planlegger regjeringen å legge fram flere meldinger. Arbeids- og administrasjonsdepartementet skal ifølge planen legge fram proposisjonen om etablering av IT- og kunnskapssenter på Fornebu denne måneden. I tillegg vil Kulturdepartementet legge fra proposisjonen om en lov om å gjøre en endring i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting.

I november kommer meldingen om tilgang til mobilnett og om innføring av tredje generasjons system for mobilkommunikasjon. Denne legges fram av Samferdselsdepartementet.

Til slutt, i desember, vil Kulturdepartementet legge fram melding "Om arkiv, bibliotek og museum", i tillegg til at Miljøverndepartementet legger fram meldingen "Om "Noreg digitalt" - eit felles fundament for verdiskaping".

Til toppen