Regjeringens media- og IT-planer denne høsten

Regjeringen vil denne høsten komme med en flere proposisjoner og meldinger innen områdene media og IT.

Regjeringen vil denne høsten komme med en flere proposisjoner og meldinger innen områdene media og IT.

Allerede nå i oktober planlegger regjeringen å legge fram flere meldinger. Arbeids- og administrasjonsdepartementet skal ifølge planen legge fram proposisjonen om etablering av IT- og kunnskapssenter på Fornebu denne måneden. I tillegg vil Kulturdepartementet legge fra proposisjonen om en lov om å gjøre en endring i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting.

I november kommer meldingen om tilgang til mobilnett og om innføring av tredje generasjons system for mobilkommunikasjon. Denne legges fram av Samferdselsdepartementet.

Til slutt, i desember, vil Kulturdepartementet legge fram melding "Om arkiv, bibliotek og museum", i tillegg til at Miljøverndepartementet legger fram meldingen "Om "Noreg digitalt" - eit felles fundament for verdiskaping".

Til toppen