Regnskapet avslører Dells rabattbløff

Dell lovet å satse på lønnsomhet framfor volum. Kvartalstallene viser noe annet.

Regnskapet avslører Dells rabattbløff

Dell lovet å satse på lønnsomhet framfor volum. Kvartalstallene viser noe annet.

Dell kunngjorde i går sitt regnskap for det siste kvartalet i regnskapsåret 2009–2010, som ble avsluttet 29. januar.

Sammenliknet med samme kvartal for et år siden økte omsetningen med 11 prosent til 14,9 milliarder dollar. Nettoresultatet ble svekket med 5 prosent til 334 millioner dollar. Omsetningen er større enn ventet, mens resultatet er mindre.

En del av forklaringen på at nettoresultatet er svekket, er utgifter knyttet til overtakelsen av IT-tjenesteselskapet Perot Systems. Regnskapet viser at dersom man ser bort fra disse postene, er nettoresultatet likevel svekket med 2 prosent.

Økt omsetning og lavere resultat viser at lønnsomheten i Dell er svekket, trass i en bemanningsreduksjon på nesten 10 prosent hvis man ser bort fra Perot Systems.

Dell har lenge påstått at de prioriterer lønnsomhet framfor volum. Regnskapet viser at denne retningslinjen ikke er fulgt opp i praksis. Dell har latt seg presse til å innrømme rabatter og delta i priskrigen.

Wall Street Journal viser til et eksempel hentet fra offentlig sektor. Delstaten Indiana, med 25 000 pc-er i delstatsadministrasjonen, hadde allerede en god rabattavtale med Dell. I september skulle de kjøpe en mengde Optiplex 760-pc-er, med en listepris på 966 dollar. Etter rabattavtalen skulle Indiana fått dem for 652 dollar per stykk. Delstatsmyndighetene greide å forhandle prisen ytterligere ned, til 590 dollar.

Dell-aksjen falt 5,4 prosent til 13,65 dollar da tallene ble kjent. Investorene fikk bekreftet at Dell ikke rir den samme framgangsrike bølgen som HP: HP-tallene ble kjent onsdag, og viste ikke bare 8 prosent omsetningsvekst, men også 25 prosent bedre nettoresultat etter skatt enn året før.

Dell er organisert i fire forretningsenheter, etter målgruppe, henholdsvis store bedrifter, offentlig virksomhet, små og mellomstore bedrifter, og forbrukere.

  • Store bedrifter: Omsetningen økte med 8 prosent til 4,2 milliarder dollar
  • Offentlig virksomhet: Omsetningen økte med 16 prosent, til 3,8 milliarder dollar. Bidraget til Perot Systems forklarer mye av framgangen.
  • Små og mellomstore bedrifter: Omsetningen økte 10 prosent til 3,3 milliarder dollar, vesentlig i form av servere og bærbare pc-er. Volumøkningen var 18 prosent.
  • Forbrukere: Omsetningen økte med 11 prosent til 3,5 milliarder dollar, mens volumet økte med 29 prosent.

Et lyspunkt for Dell er satsingen i vekstmarkeder: Omsetningen i Bric-landene – Brasil, Russland, India og Kina – økte med 72 prosent. I Kina økte omsetningen med 81 prosent, i hovedsak fordelt på forretningsenhetene for store bedrifter og små og mellomstore bedrifter.

    Les også:

Til toppen