Regnskapshull redder Yahoo!, Oracle og mange andre

Bruken av opsjoner og hvordan disse føres i regnskapet betyr enormt. Yahoo og mange andre hadde gått med store underskudd om de hadde vært konservative.

Bruken av opsjoner og hvordan disse føres i regnskapet betyr enormt. Yahoo og mange andre hadde gått med store underskudd om de hadde vært konservative.

Temaet er ikke verdens enkleste - eller mest sexy - men regnskapsføring av opsjoner gir enorme utslag for IT-bransjen og da særlig i de raskest voksende selskapene.

For her har opsjonene de ansatte så rundhåndet har fått utdelt en høy verdi. Når de blir gjort om til aksjer utvanner slike opsjoner de vanlige eierne, men foreløpig er det valgfritt om slikt tas med i regnskapet eller om det bare skal nevnes i fotnotene.

Men mange mener at selskapene egentlig bør tilføre regnskapene det samme beløpet som opsjonene er verdt. Bare på denne måten vil de vanlige aksjonærene få opprettholdt sine verdier. Problemet er at mange selskaper i IKT-bransjen har delt ut opsjoner ganske fritt fordi det ble sett på som en gratis gulrot i stedet for høye lønninger.

I en rapport til det amerikanske kredittilsynet SEC forteller internett-kongen Yahoo! om hvordan kostnadsføring av opsjoner ville slått ut. Selskapet gjør ikke dette i dag, noe som lot Internett-giganten rapportere et overskudd på 43 millioner dollar i fjor.

Men hadde Yahoo! kostnadsført opsjonene i regnskapet sitt for å reflektere hva opsjonene virkelig koster vanlige aksjonærer, hadde selskapet fått et underskudd i 2002 på hele 450 millioner dollar, eller omtrent 3,6 milliarder kroner, skriver Wall Street Journal.

Også andre store selskaper som Oracle og Siebel forteller at de ikke regnskapsfører opsjoner, noe som ville ha redusert overskuddene eller resultert i tap for 2002, forteller selskapene.

Amerikanske myndigheter vurderer nå om reglene skal endres, noe som vil gi store utslag for mange selskaper.

Til toppen