Regnskapspakker akkrediteres for euro

Concorde, Scala og Agresso er blant de første nordiske pakkene som har passert akkrediteringsordningen etablert av utviklerorganisasjonen BASDA i samarbeid med Ernst & Young.

Concorde, Scala og Agresso er blant de første nordiske pakkene som har passert akkrediteringsordningen etablert av utviklerorganisasjonen BASDA i samarbeid med Ernst & Young.

Overgangen til euro regnes av ekspertene å koste databrukere langt mer enn de kjente problemene med år 2000. Dette er bakgrunnen for at den britisk baserte utviklerorganisasjonen BASDA (Business and Accounting Software Developers Association) har laget en egen ordning som sjekker at økonomisystemet svarer til kravene innen pengeunionen EMU (European Monetary Union - eller ØMU på norsk, den Økonomiske Monetære Union).

Det er revisorfirmaet Ernst & Youngs avdeling i Nederland som sertifiserer økonomisystemer etter BASDAs spesifikasjoner.

Testen sjekker at blant annet konvertering mellom ulike valutaer og avrunding foregår etter EMUs krav. Andre elementer som vurderes, er dokumentasjon og opphavets utviklingsorganisasjon.

Etter hvert som nasjonal lovgivning foreligger, vil BASDA-spesifikasjonen utvides til også å gjelde krav som er spesifikke for hvert enkelt land. Valutakonvertering må rette seg etter EMU-krav også i land som ikke deltar i valutaunionen.

Fristen for dette er 2002.

Til sammen 23 økonomisystemer er hittil godkjent av BASDA. Blant disse er Agresso, Baan, Concorde XAL, Oracle Financials, PeopleSoft, SAP og Scala.

I en pressemelding fra Damgaard AS, opphavet til Concorde, vises det til en uttalelse fra BASDA-sjef Dennis Keeling der det heter at Concorde er tilført "funksjonalitet som sikrer at eksisterende kunder kan konvertere historiske data til euro."

Til toppen