Regulerer Telenor og 11 andre på fastnett

Telenor har tidligere meldt sin misnøye med å bli hardere regulert enn Netcom på mobiltelefoni. Når selskapet nå er i ferd med å si opp folk i fastnettvirksomheten, føles det kanskje som salt i såret når Post- og Teletilsynet nå legger opp til at de skal reguleres hardere enn konkurrentene fremover.

Post- og teletilsynet (PT) har kommet med en innstilling om at Telenor ASA har sterk markedsstilling i markedene for originering, terminering og transitt i fastnett. Vedtakene vil blant annet innebære at Telenors samtrafikktilbud innen fasttelefoni fortsatt vil være underlagt en forholdsvis streng regulering, inkludert prisregulering.

Samtidig varsler PT at totalt 11 andre tilbydere enn Telenor har sterk markedsstilling for terminering av trafikk i eget fastnett. Dette gjelder Consorte AS, Equant Norway AS, MCI WorldCom AS, NetCom AS, NextGenTel AS, Priority Telecom Norway AS, SmartCall AS, TDC Song AS, Tele2 Norge AS, UPC Norge AS og Ventelo Norge AS.

Disse vil også bli underlagt regulering, men vesentlig mildere enn Telenor.

Tjenestene og prisene som reguleres er relatert til samtrafikk mellom ulike tilbyderes nett. Samtrafikk er nødvendig for å sikre alle-til-alle-kommunikasjon. Målet med reguleringen er å tilrettelegge for økt konkurranse innen fasttelefoni, samtidig som den skal stimulere til videre fremvekst av bredbåndstelefoni, skriver PT i en pressemelding.

PT legger opp til en regulering av Telenors samtrafikkpriser i form av et pristak. Maksimalprisen skal tilsvare dagens prisnivå på Telenors tilbud. Telenors priser for tilknytningstjenester for samtrafikk, og eventuell samlokalisering som etterspørres som en del av samtrafikkproduktene, skal være kostnadsorienterte. Telenor vil bli pålagt å føre kostnadsregnskap for samtrafikk i fastnett, samt krav om ikke-diskriminering og offentliggjøring av standardavtale for ulike typer samtrafikk.

Når det gjelder de øvrige tilbyderne av terminering i fastnett, varsles det at de vil bli pålagt å imøtekomme enhver rimelig anmodning om terminering, samt å offentliggjøre standardavtale for terminering.

Frist for høringsuttalelser er satt til 3. november 2005.

Til toppen