- Regulering skal sikre telekonkurranse

- Liberaliseringen av telemarkedet i Norge har ført til at vi i internasjonal sammenheng har et svært lavt prisnivå og et godt utvalg av teletjenester over hele landet. Regjeringen går derfor inn for å følge samme hovedkurs i den videre regulering av telemarkedet, sier samferdselsminister Odd Einar Dørum.

- Liberaliseringen av telemarkedet i Norge har ført til at vi i internasjonal sammenheng har et svært lavt prisnivå og et godt utvalg av teletjenester over hele landet. Regjeringen går derfor inn for å følge samme hovedkurs i den videre regulering av telemarkedet, sier samferdselsminister Odd Einar Dørum.

Det betyr vekt på nasjonale og distriktspolitiske hensyn, samtidig som myndighetene stimulerer til utvikling av konkurranse og fortsatt utbygging og utvikling av telenett og -tjenester.

Samferdselsdepartementet vil ifølge dagens Stortingsmelding ikke pålegge Telenor AS å leie ut "de faste aksesslinjene" (den siste forbindelse i nettet fram til abonnentene) til konkurrerende tilbydere i telemarkedet.

Departementet vil imidlertid legge vekt på at Telenor gir konkurrerende aktører tilfredsstillende tilgang til abonnentene gjennom utvikling av eksisterende "aksesslinjer". Dette vil bidra til virksom konkurranse, samtidig som en stimulerer til oppgradering og videreutvikling av telenettet og sørger for sikkerhet og kvalitet i nettet.

I meldingen vises det til at telemyndigheten har lagt til rette for virksom konkurranse gjennom innføring av fast forvalg og nummerportabilitet fra 1. juni 1999. Innføring av fast forvalg innebærer at aktørene må legge til rette for at sluttbrukerne kan forhåndsvelge en fast alternativ tilbyder og slipper å slå prefiks foran hver samtale. Nummerportabilitet innebærer at sluttbrukerne kan beholde sitt nummer ved bytte av tilbyder. Dette vil bety at det blir lettere for forbrukerne å velge alternative tilbydere.

Til toppen