Reisebyrå i telefoni

Netnet omtaler seg selv som "verdens første reisebyrå i telefoni". Forretningskonseptet er såre enkelt: De handler tellerskritt der det er billigst, og sørger for automatisk videreformidling til kunden. Nå etablerer de seg i Norge.

Netnet omtaler seg selv som "verdens første reisebyrå i telefoni". Forretningskonseptet er såre enkelt: De handler tellerskritt der det er billigst, og sørger for automatisk videreformidling til kunden. Nå etablerer de seg i Norge.

Netnet startet opp i Sverige for ett år siden, og har brukt de knappe tolv månedene på å gå fra 0 til 100 millioner kroner i omsetning. Målsetningen i Norge er å omsette for 50 millioner kroner første driftsår. Og pengene skal ene og alene komme fra videreformidling av tellerskritt. Det vil si at Netnet handler inn de billigste tellerskrittene på det internasjonale markedet, og sørger for at kundene får lavere telefonikostnader. På grunn av konsesjonslovgivningen, kan det nyetablerte selskapet bare selge utenlandslinjer til norske kunder foreløpig, men de står klare til å bli en aktør også på hjemmemarkedet når monopolet faller.

- Vi så at telereguleringene var i ferd med å falle, at det ble gjort store investeringer i infrastruktur og at teknologiutviklingen gikk med lysets hastighet. Infrastrukturen og kundene fantes altså der ute, og spørsmålet var hvordan vi kunne utnytte det, sier Børge Granli, mannen som kom på svaret på spørsmålet - Netnet. Blant de andre i "vi", finner man såpass tunge navn som Janne Carlzon og Trygve Tamburstuen.

Over hele Europa er telemonopolene på vei bort. Fra å være et marked uten alternativer, vil vi oppleve en kniving om kunder og kroner. Netnet håper på å være stifinner i jungelen av teleaktører, og troen på konseptet er bare overgått av ambisjonene. I løpet av ti år planlegger de å være etablert i 10 europeiske land. Etter hvert ønsker de å være representert i størsteparten av Europa.

Netnet er naturlig nok ikke ment som en leverandør til hjemmemarkedet. Skal vi tro Granli, vil derimot små og mellomstore bedrifter kunne spare rundt 20 prosent på den telefonregningen de har i dag hvis de går over til Netnet.

Til toppen