Reisekalkulator for Palm

Det å sitte i utlandet og regne seg frem til hva klokken er hjemme, hva inn i granskauen en engelsk stone egentlig er eller hvor mye drinken i hotellbaren koster kan være mer enn en reisetrøtt hjerne kan håndtere uten hjelp.

Det å sitte i utlandet og regne seg frem til hva klokken er hjemme, hva inn i granskauen en engelsk stone egentlig er eller hvor mye drinken i hotellbaren koster kan være mer enn en reisetrøtt hjerne kan håndtere uten hjelp.

Det finnes mange programmer som kan vise tiden flere steder i verden, konvertere mellom valutaer eller være en vanlig kalkulator.

Problemet er "eller".

Benc Software Production har en kalkulator som ganske misvisende heter Currency Calculator. Denne lar deg konvertere mellom formater som vekt og valutaer, datoer, kalkuleringer, bruk av andre tallsystemer og i tillegg kan man legge inn sine egne formler hvis man vil konvertere mellom, eller bruke i utregninger, andre ting enn de som er innebygget.

Programmet er nesten et must for alle som trenger en god kalkulator. Den har 10 minneplasseringer til å lagre verdier, 12 desimalers nøyaktighet. Ellers har den nesten like mange regnefunksjoner som de mest avanserte kalkulatorene, bare mye ryddigere satt opp.

Programmet koster $12.95 og informasjon om registrering får man gjennom Benc Sofware Productions nettsted.

Til toppen