Reiseliv har halve web-omsetningen

Annenhver dollar omsatt gjennom transaksjoner på web går til reiselivsbransjen, viser en oversikt fra Jupiter Communications.

Annenhver dollar omsatt gjennom transaksjoner på web går til reiselivsbransjen, viser en oversikt fra Jupiter Communications.

]Jupiter Communications tror at til sammen 2,3 milliarder USD vil omsettes gjennom web-baserte transaksjoner innen utgangen av året. Av disse vil reiselivsnæringen ta rundt 1 milliard. Prognosen for næringens omsetning via Internett er 3 milliarder USD i år 2000. Reiseliv er blant de hurtigst voksende segmentene på Internett.Byrået som leder an i dag er amerikanske Preview Travel, som allerede omsetter for rundt 1 million USD via web.– Det er hovedsakelig amerikanerne som bestiller reiser direkte pr Internett, sier økonomidirektør Bjørn Pedersen i norske Plusreiser. – Og det de kjøper er oftest fullprisbilletter.Plusreiser relanserte nylig sitt web-sted, der du blant annet kan bestille reiser. Avisannonsene viser til selskapets web-adresse. Men Plus averterer ennå ikke på andre web-steder.– Produktet vårt er noe mer komplisert enn bare flyturen, understreker Pedersen. – Vi selger som oftest pakker med både overnattinger og reise, f.eks. tilbyr vi tre dager i London inklusiv reise for mindre enn det en fullprisbillett koster. Vi er avventende med å satse på online-booking så lenge vi ikke kan bekrefte før bestillingen at det er ledige plasser på både flyet og hotellet. De amerikanske tjenestene gir deg straks tilbakemelding om det er ledige plasser på flyet.Etter råd fra Visa, ønsker Pedersen foreløpig heller ikke å be brukere oppgi kredittkortnummer. Han venter på resultater fra et prøveprosjekt som Visa skal kjøre til våren, der man vil få erfaringer fra en begrenset gruppe brukere med et opplegg tilpasset den nye internasjonale normen SET (secure electronic transaction).– Vi satser på å være i fremste rekke, men vi har ikke ressurser til å drive prøveprosjekter på egen hånd, sier Pedersen. – Vi følger med i det som skjer, og vil være der når det skjer. Det vi har gjort hittil har kostet mye arbeid, men forholdsvis få ressurser ellers. Vi har notert oss at Internett-satsningen gir bra respons, og vi mener vi har fått igjen i form av økt omsetning.

Til toppen