Reklame-finansiert WLAN i London

Innbyggere, turister og andre som besøker London skal heretter kunne koble seg gratis til Internett dersom de kobler seg på et nytt WLAN-nettverk, dersom de befinner seg i umiddelbar nærhet av River Thames.

free-hotspot.com og MeshHopper har gått sammen om å bygge ut en 22 kilometer lang strekning langt River Thames med WLAN-soner, som nå er tilgjengelige både på land og fra båter. Nettverket skal forlenges til 36 kilometer i løpet av august.

Per i dag dekkes strekningen fra Milbank Pier til Greenwich Pier.

For å få tilgang til WLAN-tjenesten, må brukerne akseptere å se på en 15 til 30 sekunders reklamefilm eller annonser hvert kvarter.

Ifølge News.com er dog nedlastingshastigheten som tilbys temmelig begrenset - maksimalt 256 kbit/s. Kunder som betaler får høyere hastighet og slipper å se reklamen.

Brukere som ønsker å benytte det reklamefinansierte WLAN-nettet, må registrere seg her.

Les mer om: