Rekord for Digital PC

Digital Norges PC-avdeling har solgt flere PCer i 4. kvartal '96 enn noe annet kvartal. - Vi kommer til å selge mellom 4.000 og 5.000 PCer i årets siste kvartal, forteller en fornøyd markedsjef hos Digital Norge, Stig Heggertveit.

Digital Norges PC-avdeling har solgt flere PCer i 4. kvartal '96 enn noe annet kvartal. - Vi kommer til å selge mellom 4.000 og 5.000 PCer i årets siste kvartal, forteller en fornøyd markedsjef hos Digital Norge, Stig Heggertveit.

Det er høy stemning i PC-avdelingen hos Digital Norge etter at det er klart at 4. kvartal '96 blir tidenes beste kvartal hva salg av PC angår.

- Vi regner med å selge mellom 4.000 og 5.000 PCer i 4. kvartal i '96, forteller Stig Heggertveit, markedsjef i Digital Norge. Vi regner med å selge rundt 14.000 PCer i hele '96. Man må huske at det er en viss usikkerhet rundt disse tallene fordi de representerer hva Digital selger, men vi har ikke full oversikt over hva som sitter igjen på lager hos distributørene. Vi justerer så godt vi kan for dette,så tallene skulle gi en meget god pekepinn på hvordan salget går.

Digital satser kun på bedriftsmarkedet og særlig servere.

- Digital selger så og si ikke noe i retail-markedet, det meste går til bedrifter og organisasjoner. Vi selger en høyere andel high-end PCer enn konkurrentene. Totalt regner vi med å selge i overkant av 700 servere, og vår omsetning på PC og servere vil ende opp på 170 millioner kroner i '96. Vi ender på en 8 - 10 plass i Norge blant PC-produsentene totalt, mens hvis vi ser på salg av PC til bedriftsmarkedet, ender vi på en 6-8 plass. Hvis man vurderer i kroner og øre vil vi nok krype opp ytterligere en plass på grunn av våre høyere prosenandel high-end maskiner.

- Vårt problem nå er å kunne levere nok high-end maskiner. Det er umulig å få nok Pentium Pro 200 prosessorer, fordi etterspørselen er mye større enn forventet. De fleste i bransjen har rapportert inn lavere forventet salg til Intel enn det faktiske salget, og derfor greier ikke Intel å levere nok. Vi forsøker å selge inn 180MHz Pentium Pro løsninger fordi det er god tilgjengelighet på disse, avslutter Heggertveit.

Til toppen