Rekordår for nettkurs hos NKI

Stadig flere velger å ta utdannelsen over nett, viser ferske tall fra NKI Fjernundervisning.

Stadig flere velger å ta utdannelsen over nett, viser ferske tall fra NKI Fjernundervisning.

NKI Fjernundervisning nyter godt av at nordmenn er aktive internett-brukere, og at det er god tilgang til bredbånd i Norge.

Denne utviklingen har beveget NKI Fjernundervisning fra tradisjonell brevskole til nettbasert undervisning.

NKI har flere år på rad meldt om en sterk tilvekst av nye studenter som velger nettbasert utdannelse.

Professor Morten Paulsen ved NKI forteller til digi.no at antall solgte nettkurs økte fra 10. 202 i 2004 til 12.217 i 2005. Det er 20 prosent økning.

Ifølge en større spørreundersøkelse blant nettstudentene ved NKI Fjernundervisning, er kursformen svært populær. Av 378 tibakemeldinger, svarer 87 prosent at de er svært fornøyde eller fornøyde med å være nettstudent. Bare 2 prosent svarer at de er misfornøyd eller svært misfornøyd.

NKI ser også et økende antall av nettstudenter bosatt i utlandet. Mange kan være ektefeller eller samboende til partnere som har fått jobb i utlandet, og som da selv kan bruke tiden til å videreutdanne seg.

Til toppen