Rekordår for PC-salget verden over

2003 var et rekordår for PC-salget, ifølge Gartner og IDC. Men priskutt holdt omsetningen konstant.

2003 var et rekordår for PC-salget, ifølge Gartner og IDC. Men priskutt holdt omsetningen konstant.

Analyseselskapene IDC og Gartner har offentliggjort hver sine tall for PC-salget i fjerde kvartal 2003, og for hele året 2003.

IDC anslår det globale PC-salget i 2003 til 153 millioner enheter, og den samlede PC-omsetningen til 175 milliarder dollar. I 2002 ble det solgt 136,7 millioner PC-er, med den samme omsetningen.

Antall solgte PC-er slo rekorden fra 2000 på 140 millioner enheter. Men det året var omsetningen 226 milliarder dollar. I 2003 ble det solgt 9 prosent flere PC-er enn i 2000, mens omsetningen var nesten 33 prosent lavere. Det gjenspeiler et prisfall for gjennomsnitts PC-en fra over 1600 dollar til i underkant av 1150 dollar, eller rundt 30 prosent.

PC-salget vokste mest i Europa, hele 19 prosent, ifølge IDC. I USA var veksten 15 prosent, i Asia 14 prosent. I Japan førte en gjenvinningslov til at salgsveksten falt til under ti prosent.

IDCs anslag over markedsandeler viser Dell på topp for 2003 under ett, med 16,9 prosent, opp fra 15,1 prosent i 2002. Hewlett-Packard økte sin andel fra 16 prosent til 16,4 prosent. Selv med en økning i markedsandel måtte HP vike førsteplassen til fordel for Dell.

I fjerde kvartal var rekkefølgen snudd tilbake til det den var i 2002: HP oppnådde en markedsandel på 16,9 prosent, mot 16,3 prosent for Dell. Det ble til sammen solgt 15,2 prosent flere PC-er i fjerde kvartal 2003 enn i samme kvartal i 2002, ifølge IDC.

Grovt sett er det samsvar mellom IDC og Gartner, bortsett fra salgsøkningen fra fjerde kvartal 2002 til samme kvartal 2003, der Gartner anslår økningen til 12 prosent. For året under ett oppgir begge en økning på rundt 11 prosent.

I 2004 venter IDC en salgsvekst på 11,4 prosent. Gartners anslag er 10,9 prosent. Usikkerhet om prisutviklingen gjør at ingen sier noe om omsetningen.

Det er også samsvar mellom Gartner og IDC når det gjelder markedsandelene til de største merkene, med Dell så vidt foran i 2003, og HP så vidt foran i fjerde kvartal.

En plansje fra Gartner gir IBM og Fujitsu Siemens henholdsvis tredje og fjerde plass, for både året og kvartalet, den ene i overkant, den andre i underkant av 5 prosent. Fujitsu Siemens har kraftigere årsvekst, mens IBM har kraftigere kvartalsvekst.

Analytikerne mener IBM-tallene er spesielt interessante. Veksten for de andre merkene kan i stor grad føres tilbake til økt salg til forbrukere. IBM derimot selger bare til bedrift. De gode tallene for IBM tolkes følgelig dit hen at bedriftsmarkedet endelig ser ut til å løsne.

For ordens skyld: Både IDC og Gartner lar begrepet "PC" omfatte både stasjonære og bærbare PC-er, samt enkle servere basert på x86-prosessoren. At serverne teller med har liten betydning for de samlede salgstallene, men bidrar relativt mer til omsetningstallene. Varierende metodikk for innhenting og analyse forklarer at anslagene også er noe forskjellige.

Til toppen