Rekordår for Steria Norge

Stor kontrast til resten av konsernet, der omsetningen falt i fjor.

Rekordår for Steria Norge

Steria Norge forteller i en pressemelding at de hadde et rekordår i 2013: Omsetningen økte med 23 prosent til nærmere 1,2 milliarder kroner. Selskapet ansatte 300 konsulenter og teller nå nærmere 1000 medarbeidere.

Inntektene fordeler seg slik:

  • 35 prosent fra infrastruktur og teknologirådgivning
  • 30 prosent fra systemutvikling og prosjektledelse
  • 20 prosent fra drift
  • 15 prosent fra forretningsrådgivning

– Vi opplever sterk vekst innen teknologirådgivning, gjennom store prosjekter i helsevesenet, privat sektor og offentlig forvaltning, sier administrerende direktør Kjell Rusti. – På driftsiden har vi vunnet en strategisk svært viktig kontrakt med Det norske oljeselskap. I tillegg har vi en formidabel utvikling på forretningsrådgivning.

For 2014 budsjetterer Rusti en vekst i overkant av 15 prosent. Han er optimistisk med tanke på inntekter fra både offentlig og privat sektor.

– Det er fremdeles et enormt omstillingsbehov i offentlig sektor, med store moderniserings- og endringsprosjekter på løpende bånd.

Om privat sektor sier Rusti at norsk næringsliv vil måtte gjøre tilpasninger tilsvarende dem europeisk næringsliv har vært tvunget til de siste årene.

– Det er bare et tidsspørsmål før realitetene innhenter oss også her til lands. Steria kan trekke på lang erfaring som endringspartner i Europa. Kunnskap og lærdom herfra kan komme norske omstillingsprosjekter til gode

Rusti har inndelt salgsorganisasjonen i Steria Norge etter seks bransjeområder.

Området olje, energi og industri ledes av David Cameron. Cameron er ny i Steria. Han har bakgrunn fra Hydro, Kongsberg-gruppen og IBM.

Området forsvar og nasjonal sikkerhet ledes av Ragnhild Hauge. Hun har de siste årene hatt ansvar for flere av Steria Norges største kunder.

Ann-Kristin Skarbøvig har bakgrunn fra prosjektsalg. Hun skal lede segmentet for strategiske prosjekter og får ansvar for forretningsutvikling.

Området offentlig sektor ledes av Bjørn Rollheim som er kommet tilbake til Steria etter en periode hos Cap Gemini.

Området privat sektor ledes av Knut Holmen, som er ny i Steria. Han har ledererfaring fra Accenture, Evry og Tieto, og har vært øverste IT-sjef i DNB-konsernet.

Det sjette området er helse, der Adnan Vaseem Alam er konstituert direktør.

Årsrapporten til Steria-konsernet (pdf, 8 sider) viser at Norge er best i Skandinavia og at Skandinavia er Sterias beste region.

Steria som helhet hadde inntekter på 1,75 milliarder euro i 2013, ned 1,8 prosent fra 2012. I fjerde kvartal 2013 var omsetningen ned bare 0,3 prosent fra fjerde kvartal 2012: Dette betraktes som et tegn på at situasjonen er i ferd med å bedres, selv om nøkkelmarkeder som Frankrike og Tyskland viser kraftigere omsetningsfall i fjerde kvartal enn i årets første kvartaler.

Driftsresultatet ble 53,8 millioner euro, ned nesten 40 prosent fra 2012. Nettoresultatet havnet på 8,9 millioner euro, mot 41 millioner i 2012.

I Skandinavia økte Steria omsetningen med 13,3 prosent til 200 millioner euro. Sterias største markeder er Storbritannia (ned 1,4 prosent til 692 millioner euro), Frankrike (ned 5,6 prosent til 555 millioner euro) og Tyskland (ned 1,6 prosent til 239 millioner euro).

Steria-konsernet samlet sett teller rundt 20 000 ansatte. Med rundt 5 prosent av konsernets ansatte står Steria Norge for over 8 prosent av omsetningen.

Les mer om: