Rekordhøy IT-ledighet i Sverige

Mens IT-bransjen i Norge nå kaprer studenter midtveis i studiene, melder svenskene om rekordhøy arbeidsledighet.

Mens IT-bransjen i Norge nå kaprer studenter midtveis i studiene, melder svenskene om rekordhøy arbeidsledighet.

Med unntak av dot.com årene, har det aldri vært så lett for norske IT-utdannede å få jobb som det er i dag.

Behovet for studenter med høyere utdanning innen IT, er nå så stort at flere IT-selskaper sikrer seg kandidater midtveis i studier, med fristende karriereplaner.

    Les også:

Noe forunderlig er det derfor at idg.se nå skriver at svenskene sliter med rekordhøy ledighet blant nyutdannede innen IT.

Riktignok slet også Norge med denne trenden for to til tre år siden, men fra annet halvår 2004 har det stadig blitt lettere å skaffe seg jobb.

Det svenske Högskoleverket gjør ikke akkurat situasjonen lettere for de nyutdannede når de offentlig går ut og sier at at det er for mange IT-spesialister, og samtidig anbefaler regjeringen å skjære ned i antallet i høyskoleplasser.

I en rapport sier Högskoleverket at det er en stor risiko for overskudd på IT-spesialister som systemutviklere og programmere.

Problemet kan skyldes at man i Sverige har flyttet veldig mange jobber til lavkost-land.

Blant alle nyutdannede er det faktisk de som studerer IT som har den høyeste ledigheten av yrkesgrupper i Sverige.

Men i likhet med Norge er det også i Sverige en sterk rift etter erfarne konsulenter, og spesielt behovet for ingeniører. De svenske bedrifter slåss seg imellom for å trekke til seg de erfarne IT-ekspertene.

Det kan synes som at Sverige ligger et bar år bak Norge. Etter dot.com fallet slet også Norge med en sårbar økonomi fra 2001 til 2004. IT-selskapene jaktet kun på de dyktige konsulentene som kunne gi klingende mynt raskt, og det var liten villighet til å satse på helt ferske krefter.

Til toppen