Rekordkontrakt til Merkantildata

Merkantildata har kapret en kontrakt på salg av inntil 30.000 hjemme PC-er til ansatte hos Landstinget i Skåne. Kontrakten har en antatt verdi på 200 millioner svenske kroner og inkluderer finansiering, opplæring og brukerstøtte.

Merkantildata har kapret en kontrakt på salg av inntil 30.000 hjemme PC-er til ansatte hos Landstinget i Skåne. Kontrakten har en antatt verdi på 200 millioner svenske kroner og inkluderer finansiering, opplæring og brukerstøtte.

Merkantildata har gjennom lengre tid vært en større teknologipartner for Landstinget i Skåne.

- Slike kontrakter er viktige for å styrke forholdet til kunden. På sikt regner vi med at organisasjoner som har investert i hjemme PC-er til sine ansatte vil ønske å utnytte den investeringen maksimalt gjennom å utvikle løsninger for blant annet fjernarbeid. Slik sett har denne kontrakten en verdi som overstiger dagens kontraktbeløp forklarer Carl Espen Wollebekk i Merkantildata.

Avtalen omfatter levering av inntil 30.000 hjemme PC-er fra Hewlett Packard. De ansatte tilbys en pakke hvor noe av kostnaden ved investeringen betales av Landstinget i Skåne og noe trekkes månedlig av lønnen i en tre-årsperiode. Merkantildata Systemintegrasjon regner med at omtrent 10.000 av de ansatte vil takke ja til tilbudet.

Kontraktsverdien på 200 millioner svenske kroner er regnet ut fra levering av 10.000 PCer.

- Vi har relativt gode marginer på slike avtaler, faktisk bedre enn vi ville hatt på rent PC-salg. Det skyldes at vi her selger en pakke som inneholder finansiering, installasjon, opplæring og brukerstøtte, forteller Wollebekk.

Avtalen er den største hjemme PC kontrakten Merkantildata har inngått, og en av de største avtalene i Sverige noen gang.

Til toppen