Rekordkvartal for BEA, men opsjonsregler trakk ned

Programvareselskapet BEA leverer mellomvaresystemer til 15.000 selskaper rundt om i verden og de har mange av Fortune 500 selskapene på sin kundeliste.

I sitt avvikende regnskapsår for første kvartal i 2007 omsatte selskapet for 323,2 millioner dollar. 132,4 millioner av dette var lisensinntekter, mens inntekter fra tjenestesalget utgjorde 190,8 millioner dollar. Veksten var på 15 prosent samenlignet med året før.

Overskuddet endre på 33,5 millioner dollar, en nedgang fra 48,5 millioner året før. Ifølge selskapet skyldes nedgangen de nye reglene som krever at opsjoner skal kostnadsføres i regnskapet.

Til toppen