Rekordkvartal for HP

HP omsatte for over 20 milliarder dollar og gjorde bunnlinjen litt mindre avhengig av skrivere.

HP omsatte for over 20 milliarder dollar og gjorde bunnlinjen litt mindre avhengig av skrivere.

Den amerikanske datagiganten Hewlett-Packard leverte i går sine tall for kvartalet fram til 30. april, det andre i selskapets regnskapsår.

Sammenliknet med samme kvartal året før økte omsetningen med 12 prosent til 20,1 milliarder dollar. Det er ny rekord for selskapet. Resultatet før skatt økte med 74 prosent til 1,065 milliarder dollar. Overskudd per aksje økte med 32 prosent til 0,29 dollar. 105 millioner dollar av overskuddet, tilsvarende 0,02 dollar per aksje, er en tilbakebetaling fra myndighetene i Canada.

Fallet i dollarkursen gjør HP-tallene ekstra pene. Omsetningsveksten i den vestlige halvkule var 4 prosent til 8,4 milliarder dollar. Europa vokste 17 prosent til 8,3 milliarder dollar, Japan 21 prosent til 967 millioner dollar og Asia/Stillehavet 22 prosent til 2,4 milliarder dollar. Korrigert for valutasvingninger økte omsetningen med 4 prosent fra aprilkvartalet 2003 til samme kvartal i år.

Fordelingen av omsetning og overskudd på de forskjellige avdelingene i HP viser at selskapet er i ferd med å gjøre seg noe mindre avhengig av skrivere og relatert rekvisita.

HPs produksjon fordeles på tre avdelinger: Technology Solutions omfatter servere, lagringssystemer, relatert programvare og service. Imaging and Printing dreier seg om skrivere, kameraer og rekvisita. Personal Systems Group dreier seg om PC-er.

Sammenliknet med samme kvartal i fjor økte skriveravdelingen omsetningen med 10,6 prosent til 6,1 milliarder dollar, og driftsresultatet med 3,0 prosent til 953 millioner dollar. Skriveravdelingens andel av HPs samlede omsetning falt fra 30,2 prosent til 29,9 prosent, mens andelen av det samlede driftsresultatet ble redusert fra 76,0 prosent til 68,8 prosent.

Teknologiavdelingen økte sin omsetning med 11,5 prosent til 7,7 milliarder dollar, og sitt driftsresultat med 37,0 prosent til 400 millioner dollar. Framgangen var svært ulikt fordelt inne i avdelingen. Servere og lagring økte omsetningen med 8,2 prosent til 4,0 milliarder dollar, og driftsresultatet med 107,0 prosent til 120 millioner dollar. Det må betegnes som oppsiktsvekkende bra. Omsetningen av programvare økte med 23,3 prosent til 222 millioner dollar, og det negative driftsresultatet ble redusert fra 63 millioner dollar til 49 millioner dollar. Service økte omsetningen med 14,8 prosent til 3,5 milliarder dollar, og driftsresultatet med 10,8 prosent til 329 millioner dollar.

PC-avdelingen gjorde det også oppsiktsvekkende bra. Omsetningen økte med 16,9 prosent til 6,0 milliarder dollar, og driftsresultatet ble nesten doblet fra 23 millioner dollar til 45 millioner.

De viktigste lyspunktene i kvartalsregnskapet er økningen i PC-omsetningen og PC-avdelingens positive bidrag til bunnlinjen, og den kraftig økende lønnsomheten innen servere og lagringssystemer. Tallene for skriveravdelingen tyder på at HP merker pris- og marginpresset fra konkurrentene.

HP-ledelsen – som har antydet at den gjerne kan greie seg med nullmargin for PC-avdelingen – er svært fornøyd med kvartalet.

– Vi vinner og vokser gjennom hele porteføljen i et intenst konkurrerende marked, sa toppsjef Carly Fiorina.

For inneværende kvartal er Fiorina optimistisk. Hun økte omsetningsprognosen for inneværende halvår fra 39,7 milliarder dollar til 40,7 milliarder, og spår et overskudd på 0,74 dollar per aksje.

Børsen reagerte positivt på HP-tallene, og selskapets aksjekurs steg 4,4 prosent da de ble kjent.

Til toppen