Rekordkvartal i Mamut etter Active 24 oppkjøp

Active 24 er ferdig innlemmet og nytt produkt skal hente ut ytterligere gevinst.

Programvareselskapet Mamut administrative programvareløsninger og internettbaserte tjenester til små og mellomstore virksomheter i Europa.

Nå har selskapet lagt frem tallene for fjorårets siste kvartal. Omsetningen endte på 108,3 millioner kroner og driftsresultatet endte på 9,2 millioner kroner. Det er det beste kvartalsreslultatet selskapet noensinne har oppnådd. For året som helhet endte omsetningen på 404 millioner kroner med et driftsresultat på 40,8 millioner kroner før avskrivninger.

- Vi er godt fornøyd med å levere selskapets beste kvartalsresultat noensinne allerede første kvartal etter oppkjøpet av Active 24, sier Eilert Hanoa, administrerende direktør io Mamut.

Mamut kjøpte børsnoterte Active 24 i fjor og forteller nå at integrasjonen har vært vellykket. Active 24-enheten oppnådde en omsetning på 45,6 millioner og ble sittende igjen med et driftsresultat før avskrivninger på 5,2 millioner kroner. For året som helhet, omsatte Active 24-enheten for 219,7 millioner kroner.

Active 24s største verdi lå i at de hadde en stor kundedatabase og nå forteller Mamut litt om hvordan de har tenkt til å hente ut verdiøkning fra oppkjøpet utover den eksisterende forretningsdriften i Active 24. Nøkkelen ligger i å krysse Active 24-kundene med Mamuts programvare.

- I løpet av 2007 skal vi introdusere et nytt konsept kalt Mamut Business Platform for alle våre over 300.000 europeiske kunder. Dette er en felles plattform som knytter sammen alle Mamuts forretningsapplikasjoner og onlinetjenester, i tillegg til å tilrettelegge for nye løsninger og tjenester fra partnere, sier Hanoa.

Kjernevirksomheten i Mamut utgjorde i en omsetning på 62,6 millioner kroner i fjerde kvartal.

Til toppen