Rekordmåned for fikser fra Microsoft

Aldri før har Microsoft sluppet så mange sikkerhetsfikser på én dag.

Aldri før har Microsoft sluppet så mange sikkerhetsfikser på én dag.

I går var den andre tirsdag i august, dagen da Microsoft publiserer sikkerhetsbulletiner og legger ut fikser. Det kom hele 12 sikkerhetsbulletiner, med fikser for til sammen 23 sårbarheter, 20 i Windows – inkludert nettleseren Internet Explorer – og tre i Office. Ni av hullene er betegnet som «kritiske», den mest alvorlige graderingen i Microsofts skala.

Fiksene distribueres gjennom Microsofts automatiske system. De kan også installeres fra denne siden på Microsofts nettsted.

Ifølge McAfee var elleve av sårbarhetene kjent og utnyttet. De andre tolv har Microsoft selv oppdaget og fikset i stillhet.

I et intervju med ZDNet anbefaler Microsofts sikkerhetssjef, Christopher Budd, at IT-sjefer konsentrerer seg om sikkerhetsbulletin MS06-040. Den dreier seg om den eneste av de 23 sårbarhetene som ikke krever en eller annen form for aktiv medvirkning fra offeret for å kapre en PC.

Til toppen