Rekordmange fiks fra Microsoft

Denne uken publiserte Microsoft 11 ulike sikkerhetsbulletiner. De dekker til sammen 26 sårbarheter som rammer ulike produkter, både applikasjoner og systemvare.

Det er lenge siden Microsoft publiserte en så omfattende samling sikkerhetsbulletiner.

IT-sikkerhetsselskapet Secunia betrakter mange av sårbarhetene som «svært kritiske», og gir et par av dem karakteren «ekstremt kritiske».

Sikkerhetseksperter advarer at siden sårbarhetene nå er offentlig kjent, haster det for bedrifter og privatpersoner å laste dem ned og installere dem.

En oversikt over sårbarhetene er lagt ut på Microsofts sikkerhetssentral.

    Les også:

Til toppen