Rekordmange konkurser i første kvartal

Tall fra Dun & Bradstreet viser at hele 1.520 foretak gikk konkurs eller ble tvangsavviklet i løpet av første kvartal i år.

I fjor gikk mer enn 4.500 norske bedrifter konkurs. Dette var en økning på 15,3 prosent fra 1999. Konkursene øker nå for sjette år på rad, opplyser analysebyrået Dun & Bradstreet i en pressemelding.

Nedgangen og turbulensen i IT-bransjen har hatt en klar innvirkning på de sørgelige tallene. I kategorien 'forretningsmessig tjenesteyting' økte konkursene med nesten 22 prosent. Det er i denne kategorien IT-bransjen befinner seg.

Analysebyrået har aldri tidligere registrert så mange konkurser i løpet av årets første tre måneder. Administrerende direktør Bjørn Østgaard sier at de nye

tallene tydelig viser at næringslivet er under press.

- De første tallene for utviklingen i år gir et varsel om at konkursøkningen vi dokumenterte i fjor fortsetter inn i det nye året. Fortsetter utviklingen, blir det flere konkurser i år enn i rekordåret 1992 da 5.800 foretak gikk over ende, sier han i meldingen.

Det er tvangsavviklete foretak som står for den største økningen. 624 foretak ble tvangsavviklet første kvartal i år, mot bare 319 foretak til samme tid i fjor.

- Disse foretakene har vesentlige mangler. Det kan være at revisor har trukket seg og at de ikke klarer å skaffe seg ny revisor, at det er mangler ved styret eller andre formelle feil. Derfor blir det sendt melding til skifteretten om tvangsavvikling, sier Østgaard.

Foretakene som måtte lukke dørene sto for milliarder av kroner i omsetning og 63 prosent av konkursene og tvangsavviklingene i første kvartal er under fem

år gamle.

- Vi vet av erfaring at nyetablerte foretak har større risiko for å gå konkurs enn de store og veletablerte. Selv om en økning i antall konkurser er negativt, er det en naturlig del av næringslivet at både nye og gamle selskaper uten livets rett legges ned, mener Østgaard.

Til toppen