Rekordmange kvinner til IT-studiene

Kvinneandelen av IT-søkerne står for årets aller største endringen i kjønnsfordeling av alle høyskole- og universitetsstudiene, med en økning på 28 prosent.

Rekordmange kvinner til IT-studiene
Lederen for NITO-studentene, Silje Skyttern, er positiv til økningen i kvinneandelen, men mener det fortsatt er en vei igjen å gå. Foto: Nito

Antallet søkere har økt til både IT- og teknologifagene i år sammenlignet med fjoråret. Den aller største endringen har vært i andelen kvinner som har søkt på IT-studier.