Rekordmange nordmenn bytter mobilselskap

Norske mobilbrukere har satt en soleklar rekord i antall som bytter leverandør.

Norske mobilbrukere har satt en soleklar rekord i antall som bytter leverandør.

Tallene fra Post- og Teletilsynet (PT) viser dessverre ikke hvilke selskaper det byttes mellom. Men det som er helt klart er at folk bytter mobiloperatør stadig oftere.

I oktober ble det satt ny rekord. 57.288 mobilnumre ble flyttet, såkalt portert, fra ett selskap til et annet. Det er 9.103 flere enn i september, og sammenlignet med oktober 2004, er det en økning på 23.138.

Dette gir en økning på 68 prosent, eller to tredjedeler. Dette betyr at mobilselskapene i stadig mindre grad kan satse på et bra introduksjonstilbud med billig telefon, for så å kreve høye avgifter.

Helt død er likevel neppe denne strategien. For på PTs oversikt fra juli i år, var det 4.810.704 mobilabonnementer i Norge. Siden ordningen med portering ble innført i desember 2001 er det foretatt 1.580.982 slike flyttinger.

Dette kan tyde på at omtrent en tredjedel av kundemassen har byttet selskap på fire år. Dette bildet forstyrres riktignok noe, fordi enkelte nok har byttet flere ganger, og mange har byttet selskap uten å ta med seg sitt gamle nummer.

Men stadig flere er altså på flyttefot, og i oktober var det 1,2 prosent som byttet mobilselskap. Det blir det ganske mange prosent av hvis trenden fortsetter over et år.

PT mener økningen har sammenheng med lanseringen av telepriser.no i august 2002. Med tjenester som denne kan kundene enkelt finne ut om det finnes billigere alternativer.

Slik ser utviklingen ut siden oktober i fjor:

Til toppen