Rekordomsetning i RAV Norge

RAV Norge har tjent bra som leverandør av integrert virksomhetsstyring.

RAV Norge har tjent bra som leverandør av integrert virksomhetsstyring.

Cognos-spesialist RAV Norge lever av tjenester og programvare innen integrert virksomhetsstyring (Performance Management, forkortet PM) og beslutningsstøtte (Business Intelligence, forkortet BI).

Selskapet la i dag frem tallene for 2005: I forhold til 2004 har omsetningen økt med 24 prosent til 27,3 millioner kroner, mens driftsresultatet ble forbedret med 82 prosent til 3,4 millioner kroner.

– De store kundene fører på seg, og gjennomsnittskontraktene øker. Webteknologi gjør at inntektene per bruker minker, men det mer enn overveies av at hver installasjon teller langt flere brukere enn tidligere, sier administrerende direktør Lars Roar Masdal til digi.no

Masdal mener at behovet for å få et fastere grep om budsjettering og salgsprognoser har fått mange til å utvide bruken av RAVs tjenester og løsninger.

– Kundene innser at det er mye å tjene på nye typer verktøy framfor å holde seg til Excel. En annen tendens er et ønske om å standardisere på færre leverandører, blant annet ved å ha bare ett verktøy for rapportering.

RAV leverer integrerte løsninger for planlegging, budsjettering, forecasting, målstyring, rapportering, konsolidering og analyse basert på Cognos teknologi.

– I 2005 har vi tegnet nye kontrakter og fornyet avtaler med etablerte selskaper som Bergesen dy., Wallenius Wilhelmsen Logistics, Tine BA, IF Skadeforsikring, Steen & Strøm, Sparebanken Vest, AstraZeneca og Elkjøp, hvor vi primært leverer standardløsninger med spisskompetanse rundt bruk og implementering, sier Masdal.

Til toppen