Rekordoverskudd fra Lucent

I sitt korte liv har Lucent klart å forbrede resultatene ved nesten alle kvartalsfremleggelsene siden utskillelsen fra AT&T i 1996. Overskuddet i første fiskalkvartal som sluttet ved årsskiftet økte med 26 prosent sammenliknet med året før.

I sitt korte liv har Lucent klart å forbrede resultatene ved nesten alle kvartalsfremleggelsene siden utskillelsen fra AT&T i 1996. Overskuddet i første fiskalkvartal som sluttet ved årsskiftet økte med 26 prosent sammenliknet med året før.

Når Lucent Technologies Inc. likevel falt 7,4 prosent på NYSE torsdag har det sammenheng med at selskapets salgsvekst viser antydning til utflating. Overskuddet første kvartal økte til 1,41 milliarder dollar, opp fra 1,12 milliarder året før. Salget i kvartalet økte med bare seks prosent til 9,2 milliarder dollar, opp fra 8,7 milliarder dollar i fjor.

I en kommentar fra Lucent heter det at den utflatende salgsøkningen kommer som en følge av at salg er plassert i andre kvartal i stedet for i første, og at salgsveksten i dette kvartalet vil øke med nærmere 30 prosent.

Selskapet har med en aksjekurs på rundt 120 dollar per aksje blitt notert til en markedsverdi på nærmere 150 milliarder dollar.

Lucents kjøp av Ascend Communications Inc. for få dager siden vil også gi positivt bidrag til selskapets omsetning og resultat. Ascend vil også styrke utenlandssatsingen, der det forøvrig allerede går godt. Overskuddet fra virksomheten utenfor USA økte med 49 prosent siste kvartal.

Til toppen