Rekordrask Linux superklynge fra SGI

SGI lanserer Altix 3000, en overføring til Linux og Itanium 2 av NUMAflex og annen teknologi fra supermaskinserien Origin 3000.

Altix 3000 består av to typer maskiner. Den første typen er servere med opptil 64 Itanium 2-prosessorer, og 512 GB minne. Den andre typen går ut på å danne klynger av den første. Både flerprosessor- og klyngeteknologien er tilsvarende det som er benyttet i Origin 3000, supermaskinen som blant annet er installert ved NTNU i Trondheim. Den viktigste forskjellen mellom Origin og Altix er at Origin kjører SGIs proprietære operativsystem IRIX på MIPS-prosessorer, mens Altix kjører Linux på Itanium 2-prosessorer.

Les også

I sin endelige form, vil SGIs NUMAlink-system åpne for å kunne danne superklynger av opptil 32 noder med hver sin 64 prosessors server, altså 2048 prosessorer til sammen.

SGIs NUMA-arkitektur ("non uniform memory access", gir prosessorene tilgang til hverandres minne) NUMAflex gir muligheten til å bygge ut en datamaskin ved å legge til prosessorkraft, båndbredde og lagring etter det som passer den spesielle anvendelsen. Sammenbindingen NUMAlink er tilstrekkelig rask - 200 ganger så kjapp som det SGI kaller "standard klyngesvitsjer" - til å kunne gi global minnetilgang innenfor hver node på opptil 64 prosessorer..

Resultatet, ifølge SGI, er en Linux-drevet maskin som er bygget som en klynge, men fungerer som en superdatamaskin.

Målgruppen er miljøer med akutte behov for å knuse store mengder med tall, det vil si forskningsmiljøer med avanserte simuleringsmodeller eller med store mengder talldata som skal behandles og anskueliggjøres.

Salgsargumentet er høy ytelse til relativt lav pris.

Med 64 prosessorer er Altix 3000 priset til rundt en tredel av en 64 prosessors IBM p690, og til mindre enn halvparten av en Superdome fra Hewlett-Packard.

Flytetallsytelsen til Altix 3000 kan betraktes som enestående. Standardtesten SPECfp_rate_base2000 viser et resultat på 862 for 64 prosessors-modellen. HP Superdome inntar andreplassen i denne testen, med 267 poeng. Her gir altså SGI mer enn tre ganger ytelsen til mindre enn halvparten av prisen. 32 prosessors varianten av Altix 3000 er bare litt mindre overlegen. Båndbreddetesten STREAM Triad viser 125 GB/s i intern minnebåndbredde for Altix 3000 med 64 prosessorer, mot 27 GB/s for HP Superdome.

SGI tilbyr en rekke verktøy for å sikre at brukere oppnår tilsvarende ytelse på sine praktiske applikasjoner.

De første serverne og klyngene gjøres tilgjengelige i inneværende kvartal. Alle maskinene vil kunne oppgraderes til de kommende forbedringene av Itanium 2-prosessoren, fra og med Madison-prosessoren som kommer allerede til sommeren. (Se dagens artikkel Dobbelkjernet Itanium framskyndet fra 2007 til 2005.)

Til toppen