Rekordresultat for Telenor

Foreløpige regnskapstall viser at Telenor hadde et resultat før skatt i 1999 på 3.314 millioner kroner. Dette er 406 millioner kroner mer enn i 1998, og det beste resultatet i konsernets historie.

Foreløpige regnskapstall viser at Telenor hadde et resultat før skatt i 1999 på 3.314 millioner kroner. Dette er 406 millioner kroner mer enn i 1998, og det beste resultatet i konsernets historie.

Resultatet skyldes i hovedsak stor trafikkvekst og gevinster av salg, skriver Telenor i sin resultatrapport.

Telenor endte på et driftsresultat i 1999 på 4.002 millioner kroner, en økning på 205 millioner kroner fra 1998. Driftsinntektene i 1999 var 33.468 millioner kroner. Det er 15,8 prosent, eller 4.558 millioner kroner mer enn året før.

Telenors resultatrapport for Q4 1999 finner du her

Driftsinntektene fra datterselskaper i utlandet økte med 50 prosent, og utgjorde totalt 3.050 millioner kroner. Mobilselskapene Pannon GSM (Ungarn) og Cosmote (Hellas) viste for første gang positive resultater. Under ett viser tilknyttede selskaper i 1999 et regnskapsmessig underskudd etter skatt på 1.239 millioner kroner. Det er 142 millioner kroner mer enn året før, og gjenspeiler at mange av operasjonene fortsatt er i en tidlig driftsfase, heter det i resultatrapporten.

Konsernets salgsgevinster økte med 657 millioner kroner til 1.116 millioner kroner i 1999. Av netto gevinst kommer 683 millioner kroner fra salget av katalogvirksomheten i Sverige, 509 millioner kroner fra salg av aksjer i Elkjøp og 132 millioner kroner fra netto realiserte gevinster i Venture-engasjement.

Telenor hadde en sterk vekst i antall internettkunder i Norge 1999, og ved utgangen av året var tallet vokst til 400.000. Tilbudet FriSurf gav ved slutten av året èn ny internettkunde hvert annet minutt døgnet gjennom.

Antall trafikkminutter generert som følge av internettbruk vokste i 1999 med 63 prosent.

Antall mobilabonnenter i Norge økte til to millioner i 1999 og overstiger for første gang antall vanlige telefonabonnement.

I tilknyttede selskaper utenlands har Telenor ved utgangen av året 4,3 millioner mobilabonnenter, en økning på 3,1 millioner fra året før. Antall mobilabonnenter totalt utgjør dermed 6,3 millioner. Telenors GSM-virksomhet i Norge hadde ved utgangen av året en markedsandel på 70 prosent.

Totale investeringer i 1999 utgjorde vel 13 milliarder kroner. Av dette ble vel seks milliarder investert utenfor Norge. De største investeringene utenlands ble gjort i Digi Telenor i Malaysia, ESAT Digifone i Irland og Viag Interkom i Tyskland.

digi.no kommer tilbake med fyldigere dekning av Telenor-tallene etter at pressekonferansen, som begnte klokken 09:00 i Oslo, er avsluttet.

Til toppen