Rekordsalg av telekombedrifter

Handel med telekombedrifter nådde rekordhøye 900 milliarder kroner i 1996 etter en dobling fra året før. British Telecoms kjøp av den amerikanske MCI Corp var den største av alle handler i bransjen i fjor med sine 143 miliarder kroner.

Handel med telekombedrifter nådde rekordhøye 900 milliarder kroner i 1996 etter en dobling fra året før. British Telecoms kjøp av den amerikanske MCI Corp var den største av alle handler i bransjen i fjor med sine 143 miliarder kroner.

Hva handlen av telekombedrifter vil bli i år er ennå ikke klart. Men aksjesalg i spanske Telefonica, France Telecom, italienske Stet og Telstra i Østerrike alene er ventet å overgå rekorden fra 1996.

Selv om flere av de mulige oppkjøpene ennå ikke er offentlige, så er det allerede klart at privatisering av tidligere hel eller deleide statsmolopol vil fortsette i 1997.

Tall fra Morgan Stanley som er offentliggjort i Financial Times viser at den spanske statens aksjer i Telefonica som etter planen skal selges i februar, vil kunne innbringe 23,5 milliarder kroner.

Den franske staten har ifølge Reuter bekreftet et salg av 20 proaent av aksjene i France Telecom i april, og det er et ventet at staten vil kunne få 32,4 milliarder kroner for andelen, mens tilsvarende salg av Telstra i Østerrike er 40,7 milliarder kroner. På grunn av andre fusjonsplaner er vårens planlagte salg av Stet utsatt til høsten.

Det største aksjesalget av et offentlig televerk i 1996 skjedde i Tyskland, da 26 prosent av aksjene i Deutsche Telekom ble solgt for 85 milliarder kroner.

Men rekorden var det British Telekom som stod for, da selskapet la inn et 143 milliarder kroners bud på amerikanske MCI Communications. Andre store kjøp innen telesektoren var MFS Comunications kjøp av Pacific Telesis 111 millarder kroner. WorldComs kjøp av MFS Communications kostet 85 milliarder kroner, mens US Wests kjøp av Continental Cabelvision kom på 71,5 milliarder kroner.

Til toppen