Rekordtall for Computerland

Foreløpig resultat 2005 for ComputerLand Norge viser omsetning på 458 millioner kroner og et resultat før skatt på 18,2 mill. kroner. Tilsvarende tall for 2004 var en omsetning på 425 millioner kroner med et resultat på 13,1 millioner kroner.

- Vi er godt fornøyde med veksten og resultatforbedringen. Veksten har vært størst innenfor IKT-tjenester generelt og ASP og driftsavtaler spesielt, sier adm. direktør Per Ludwig Dahl i en pressemeldingen.

Til toppen