Rekordtall for Seagate

Seagate rapporterer om et overskudd på 257 milloner dollar for første kvartal '97, hvilket er rekord til tross for nedskrivninger på tilsammen 24,3 millioner dollar.

Seagate rapporterer om et overskudd på 257 milloner dollar for første kvartal '97, hvilket er rekord til tross for nedskrivninger på tilsammen 24,3 millioner dollar.

Verdens største diskprodusent, Seagate Technology, kan vise til rekordtall siste kvartal. Av en omsetning på 2,5 milliarder dollar oppnådde selskapet et overskudd på 257 millioner eller 1,01 dollar per aksje, til tross for nedskrivninger på tilsammen 24,3 millioner dollar. Til sammenligning hadde selskapet for samme peride ifjor tilsvarende tall på henholdsvis 2,09 millarder-, minus 157 millioner- og minus 0,78 dollar.

Nøkkeltall for første kvartal 97 og 96 gjengitt i tabellen under.

Første kvartal 97 (tusener USD) Første kvartal 96 (tusener USD)
Driftsinntekter 2.501.823 2.093.326
Driftskostnader 2.154.966 2.308.235
Driftsresultat 346.857 (214.909)
Netto finansposter 9.740 17.444
Resultat før skatt 356.597 (197.463)
Skattekostnad 99.847 (39.985)
Resultat etter skatt 256.750 (157.478)
Til toppen