Rekordvekst i e-handel

Norsk e-handel er i ferd med å ta helt av og fra 1998 til 1999 økte omsetningen til norske foretak med 60 prosent. I år forventes økningen å bli hele 90 prosent.

Norsk e-handel er i ferd med å ta helt av og fra 1998 til 1999 økte omsetningen til norske foretak med 60 prosent. I år forventes økningen å bli hele 90 prosent.

Åtte prosent av norske bedrifter med Internettilgang og minst 10 ansatte, hadde i 1999 omsetning fra e-handel. Dette er en økning på 60 prosent fra 1998, da bare fem prosent av foretakene hadde nettomsetning.

Ifølge en undersøkelse fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) vil utviklingen fortsette med uforminsket kraft. Faktisk forventer SSB at andelen selskaper som vil omsette på nettet vil være rundt 15 prosent i løpet av år 2000.

Best på e-handel i fjor var hotell- og restaurantnæringen. Av denne gruppen hadde hele 14 prosent omsetning som stammer fra e-handel. På andreplass kommer bank og finans med om lag 13 prosent. På bunn finner man bygg, anlegg og detaljhandel, med henholdsvis 4 og 5 prosent.

Omsetningen på nettet utgjør imidlertid bare en liten del av selskapenes samlede omsetning. For rundt halvparten av selskapene som var med i undersøkelsen, utgjorde bare nettomsetningen en til to prosent av den samlede omsetningen. Bare åtte prosent av selskapene rapporterte at omsetningen på nettet utgjorde 25 prosent eller mer av totalomsetningen.

Bare 13 prosent av selskapene som hadde omsetning på netthandelen kunne tilby kundene elektroniske betalingsløsninger, men dette taller er ifølge SSB på full fart oppover. I inneværende år regner SSB med at 23 prosent av alle selskaper med e-handel vil kunne tilby betaling via nettet.

Den største kundegruppen til selskaper med e-handel er faktisk andre bedrifter. Av selskapene i undersøkelsen oppgav 34 prosent at andre selskaper var de viktigste kundene, mens 29 prosent oppgir det private markedet som viktigst.

Les:


46 prosent av norske bedrifter har hjemmeside
Men bare en tredjedel av de ansatte får bruke nettet
Bondevik vil ha hele staten på nett i løpet av året
IT viktigere for Norge enn olje
IT større enn olje

Til toppen