Rekrutteringsbyråer fisker på New Monday

Dataforeningens nettverk av fristilte "datahoder" er blitt en attraktiv mågruppe for rekrutteringsselskaper.

Dataforeningens nettverk av fristilte "datahoder" er blitt en attraktiv mågruppe for rekrutteringsselskaper.

- New Monday er en nettverksgruppe som består av høyt kompetente arbeidsledige mennesker. At disse går ledige er et større tap for Norge enn for individet selv, sier Pål Leveraas, som er gruppens nye interimleder.

Etter mye oppstyr for en måned siden da styrelederen i New Monday, Ole Johnny Solberg, varslet nedleggelse av tiltaket, ser alt nå ut til å gå den riktige veien.

New Monday med sine 1.100 medlemmer har oppstått med et nytt styre, og avviklet sitt første pub-møte på mandag - som et kjernetilbud for medlemmene. Tilbudet skal gi et sosialt, profesjonelt og faglig nettverk med "voksenkontakt" og impulser fra fagfolk i bransjen.

Nå har også rekrutteringsbyråene fått øynene opp for New Monday. Leveraas forteller at byråer ved flere anledninger har søkt etter arbeidskraft på gruppens nettverk, noe som har gitt god respons.

- Norge som nasjon har investert milliarder i kompetanseoppbygging innenfor informasjonsteknologi. Denne kompetansen er "ferskvare", og trenger jevnt vedlikehold. Det er illevarslende for Norge som kunnskapsnasjon at tusenvis av høyt utdannede mennesker nå går arbeidsledige, framholder Leveraas.

New Monday ønsker at alle type mennesker, også oppdragsgivere, ansatte og studenter, kan engasjere seg som støttespillere i faggruppen.

- Du melder deg ikke ut av Røde kors når du er mett, da melder du deg inn. Det samme gjelder når alt fungerer og du har kommet i jobb igjen. Det er da du kan gjøre en innsats for andre, illustrerer Pål Leveraas.

Kjernevirksomheten i tiden framover blir månedlige samlinger, som av navnet blir den første mandag i hver måned. Selskapet skal ha en faglig og sosial profil.

Til toppen