Rema 1000 velger Geodata

REMA 1000 har valgt analyseverktøyet fra Geodata for treffsikkerhet når nye butikker skal lokaliseres.

REMA 1000 har valgt analyseverktøyet fra Geodata for treffsikkerhet når nye butikker skal lokaliseres.

Rema 1000 vil bruke analyseverktøyet «Business Analyst» fra Geodata for å få optimal treffsikkerhet når nye butikker skal lokaliseres.

«Business Analyst» kombinerer elektroniske, geografiske kart med annen data. Blant annet ligger gårds- og bruksnummer (GAB registeret) inne i løsningen. Det vil si at verktøyet til en gitt adresse for en mulig ny etablering gir detaljerte analyser om omgivelsene:

  • Demografi som alder, kjønn, inntekt etc.
  • Befolkningstetthet på ulike tider av døgnet.
  • Trafikkgrunnlag.
  • Konkurrentregister med omsetningstall og markedsandeler.
  • - «Business Analyst» er basert på et geografisk analyseverktøy fra ESRI, Geodatas amerikanske samarbeidspartner, sier administrerende direktør Hege Skyseth i Geodata.

Til toppen