Rema 1000 velger Geodata

REMA 1000 har valgt analyseverktøyet fra Geodata for treffsikkerhet når nye butikker skal lokaliseres.

Rema 1000 vil bruke analyseverktøyet «Business Analyst» fra Geodata for å få optimal treffsikkerhet når nye butikker skal lokaliseres.

«Business Analyst» kombinerer elektroniske, geografiske kart med annen data. Blant annet ligger gårds- og bruksnummer (GAB registeret) inne i løsningen. Det vil si at verktøyet til en gitt adresse for en mulig ny etablering gir detaljerte analyser om omgivelsene:

  • Demografi som alder, kjønn, inntekt etc.
  • Befolkningstetthet på ulike tider av døgnet.
  • Trafikkgrunnlag.
  • Konkurrentregister med omsetningstall og markedsandeler.
  • - «Business Analyst» er basert på et geografisk analyseverktøy fra ESRI, Geodatas amerikanske samarbeidspartner, sier administrerende direktør Hege Skyseth i Geodata.
Les mer om: