Rene nettbanker kan tjene på nye bytteregler

Fra 1. mai blir det enklere å bytte bank. Næringen venter større kundemobilitet.

Fra 1. mai blir det enklere å bytte bank. Næringen venter større kundemobilitet.

Forbrukere er ikke lenger så lojale mot sine leverandører. I dag bytter man telefonoperatører og strømleverandører så fort nye og bedre pristilbud dukker opp. Men bankkunder synes fortsatt å være unntaket. Tungvinte legitimasjonskrav og bryderiet med å bytte bankkontonummer og endre betalingsavtaler, er fortsatt et stort hinder for mange.

Selv om det rett før jul ble gjort kjent at Finansdepartementet satte foten ned for kontonummerportabilitet, er det likevel mye som tyder på at også banknæringen framover kan forvente seg friskere konkurranse.

    Les også:

Flere rene nettbanker som Skandiabanken, YA bank og nykommeren Bank Norwegian kjemper nå om nettbankkundenes gunst ved å tilby gebyrfrie banker. Dette gjør også flere tradisjonelle banker som blant annet Storebrand Bank og Landkreditt.

Men brorparten av de store banker er fortsatt ikke villig til å kutte gebyrer til tross for at deres nettbankkunder gjør det meste av jobben selv av transaksjoner og overføringer.

Foreløpig har de rene nettbankene bare 500.000 kunder, mens de tradisjonelle bankene sitter fortsatt på 2,5 millioner kunder.

Ifølge advokat Gunnar Harstad i Sparebankforeningen vil nye bransjeregler for enklere bankbytte for forbrukere tre i kraft fra 1. mai.

Dette innebærer at en bankkunde ganske enkelt kan gi den nye banken fullmakt til å innhente alle bankavtaler og gjøre de endringer som er nødvendig med den gamle banken.

Bankkunden behøver med andre ord ikke foreta seg noe som helst, annet enn å gi fullmakt til banken som tar seg av alt det administrative. I prinsippet ganske likt den jobben strømleverandørene gjør overfor sine nye kunder.

– Det kan vel i en kort periode være hensiktsmessig å beholde det gamle kontonummeret inntil man for sikkert vet at alle oppdrag knyttet til den gamle kontoen er gjennomført, sier Harstad til digi.no.

Han mener også at den nye hvitvaskingsloven som vil tre i kraft i løpet av året, vil gjøre det enklere å bytte bank. I dag må en kunde som ønsker å bytte bank enten møte fysisk opp i banken med legitimasjon eller få en rekommandert sending fra postkontoret.

Men den nye hvitvaskingsloven kan legitimasjonskontrollen skje elektronisk. BankID vil også gjøre det enklere å operere med bank nummer to ettersom kunden kan bruke den samme legitimasjon på begge banker.

– Det er vel grunn til å tro at det med de nye reglene vil skje noe større mobilitet i kundemassen, sier Harstad.

De nye reglene skal gjøre det så enkelt som mulig å bytte bank, og gjelder flytting av kjernetjenester som lån og innskudd. De mer avanserte tjenestene som verdipapirer og aksjefond gjelder foreløpig ikke.

Dette omfatter de nye reglene:

  • Overføre penger fra angitte kontoer hos gammel bankforbindelse til angitte kontoer hos ny bank samt eventuelt avslutte kontoforhold hos den gamle bankforbindelsen.
  • Skaffe oversikt over betalingsoppdrag som er lagt på forfallsregister, faste betalingsoppdrag og AvtaleGiro-oppdrag.
  • Innfri og flytte lån og kreditter.
  • Videreføre belastninger og innbetalinger på oppsagt konto hos den gamle bankforbindelsen.

Dersom nettbanken hos den nye bankforbindelsen ikke har funksjonalitet som gjør at alle ubetalte efakturaer som ble sendt før kunden byttet bank vises i den nye nettbanken, skal den nye bankforbindelsen gjøre kunden uttrykkelig oppmerksom på dette.

Det loves nye regler også for bedrifter som vil bytte bank, men tidspunktet er uvisst.

Til toppen