– Renere Android-opplevelse fra Samsung

Presses av Google, som selv mister markedsmakt.

– Renere Android-opplevelse fra Samsung
Om Samsungs kommende Android-mobiler ikke får en helt ren Android-opplevelse, som denne Android 4.4-skjermen fra Nexus-telefonene, så tyder mye på at Samsung i framtiden i større grad vil følge Google retningslinjer for brukeropplevelse enn det som har vært tilfellet til nå. Bilde: Google

Som digi.no skriver tidligere denne uken, er det mye som tyder på at Samsung er blant leverandørene av Android-enheter som i størst grad fyller opp enhetene med egenproduserte applikasjoner. Selv om det finnes unntak, tilbyr mange av de forhåndsinstallerte appene i begrenset grad funksjonalitet som ikke Googles tilsvarende applikasjoner allerede leverer. Brukerne kan stort sett erstatte Samsungs applikasjoner med alternativer fra Google eller tredjepartsleverandører. Men Samsung-appene lar seg sjelden avinstallere.

Nå ser det ut til å bli en endring i dette. Re/code skriver at Samsung og Google ikke bare inngikk patentsutvekslingsavtale under CES-messen tidligere i januar, men også en rekke avtaler om at Samsung i framtiden skal tilby en Android-enheter som i større grad følger Googles retningslinjer for brukeropplevelse. Dette skal innebære at kommende Samsung-enheter vil bli levert med Googles applikasjonspakke for blant annet video, musikk, kalender, og så videre, i stedet for Samsungs egne.

Dersom dette stemmer, vil Googles kontroll over Android-opplevelsen bli mer på linje med den Microsoft har over Windows Phone. Apple har selvfølgelig full kontroll over iOS, siden ingen andre får bruke operativsystemet i sine enheter.

Det er ingenting som tyder på at brukerne vil miste muligheten til å erstatte Google-appenes funksjonalitet med tredjeparts alternativer. Men det er heller ikke gitt at Google-appene vil kunne avinstalleres, selv om dette snart vil være et krav i Sør-Korea. Nettleseren Chrome, for eksempel, kan ikke avinstalleres helt i Android 4.4 og nyere versjoner fordi WebView-komponenten, som brukes av webbaserte applikasjoner, nå er basert på nettopp Chrome. Dette kan sammenlignes med den ofte kritiserte integrasjonen av Internet Explorer i alle utgaver av Windows. Men i motsetning til i Windows Phone og iOS, er det fritt fram for brukere av Android å installere nettlesere med egen rendering- og JavaScript-motor, for eksempel Firefox.

På grunn av Androids store dominans i markedene for både smartmobiler og nettbrett, kan Googles krav til Samsung – som nok ikke har kommet uten gjenytelser – bli sett på som konkurransehemmende, både av konkurransemyndigheter og tredjeparts applikasjonsutviklere.

Men en ny rapport fra ABI Research forteller at selv om Android totalt sett har svært stor markedsandel, så er den Google-kontrollerte andelen i ferd med å svekkes. Markedsandelen som oppgis for Android utgjøres nemlig ikke bare av den offisielle utgaven som Google og medlemmene av Open Handset Alliance står bak, men også en mengde andre som er basert på kildekoden til Android Open Source Project (AOSP).

De AOSP-baserte Android-utgavene inkluderer i utgangspunktet ikke Googles applikasjonspakke eller tjenester, og av primært politiske årsaker er det bare unntaksvis at Android-enheter leveres med Google Play og andre Google-tjenester i Kina. Samtidig er det slik at svært mye av veksten i særlig smartmobilmarkedet for tiden skjer i nettopp Kina. Men dette tjener Google altså lite på.

Ifølge ABI Research har andelen av Android-smartmobiler med offisiell Android-versjon falt fra 72,9 prosent i tredje kvartal til 67,9 prosent i fjerde kvartal. Resten er AOSP-baserte telefoner. Veksten i leveransene av offisielle Android-mobiler har et siste året vært på bare 29 prosent, mens veksten i leveransene av AOSP-baserte smartmobiler har vært 137 prosent. Samtidig har det totale markedet for smartmobiler vokst med 38 prosent de siste året, ifølge ABI Research.

Dette betyr i så fall at den Google-kontrollerte andelen av smartmobilmarkedet egentlig ikke er større enn 52 prosent, i stedet for 77 prosent som er tallet for Android totalt.

Digi.no kommer tilbake med en fyldigere dekning av det totale smartmobilmarkedet i en senere sak.