Renten som agent

Dagens kraftige renteøkning og den siste tidens renteuro slår direkte ut i lavere prising. En indirekte effekt er psyken i markedet, dermed blir det også mer fokus på nedsiden i de ulike aksjene.

Dagens kraftige renteøkning og den siste tidens renteuro slår direkte ut i lavere prising. En indirekte effekt er psyken i markedet, dermed blir det også mer fokus på nedsiden i de ulike aksjene.

Det er vanskelig, hvis ikke meningsløst, å forklare kursendringer i løpet av fredagen med noe annet enn renten.

IT-aksjene har fått mye juling de siste månedene. Vi har tidligere pekt på flere årsaker:

  • Enkelte aksjer var kjørt høyt i kurs på "case" som ble solid utfordret da flere analytikere enn de som hadde tette forbindelser til selskapet begynte å se nærmere på verdsettelsen (ASK er ett eksempel, det samme kan nå skje med Tandberg ASA og Tandberg Television).
  • Noen selskaper har falt for eget grep (NERA og Tandberg Data).
  • Økt fokus på en mulig nedgangsperiode i norsk økonomi slår ut på estimatene også i de IT-selskapene som er eksponert i Norge (Kan slå ut på programvare-selskapene, Merkantildata, ARK og EDB ASA, samt ikke minst NetCom). Vi har trolig ikke sett denne effekten ennå.
  • Økte renter slår ut i prisingen av selskapene. Forutsetningen er normalt at de lange rentene stiger. Dette har så langt ikke skjedd, men så er vel heller ikke det norske obligasjonsmarkedet verdens mest effisiente

Den siste tidens renteøkning har imidlertid gitt oss noe mer enn en ren korreksjon i markedet. Pessimistene får brått mer gjennomslag. Da flyter mange ubesvarte spørsmål og usikkerhetsmomenter til overflaten.

Den effekten er trolig av mer langsiktig karakter og kan legge en demper på kursutviklingen i de fleste selskapene en tid fremover, også dersom dette skulle vise seg å være den siste renteøkningen vi ser på noen år.

Denne effekten mener jeg vi nå har sett i blant annet ASK, hvor det nå er mye mer fokus på usikkerhetsmomenter enn tidligere. Det skyldes ikke bare overtagelsen av Proxima og usikkerhet rundt det nye produktet A 10.

Jeg tror det er rimelig sannsynlig at vi vil se større fokus på usikkerhetsmomenter i tiden fremover som en følge av en negativ stemning i markedet. Spørsmålet er hvor mye det vil slå ut i kursene på IT-aksjene. All den tid flere av dem har fått skikkelig juling over flere måneder kan det være at nedsiden er tatt ut.

Aksjer som ennå ikke har sett veldig mye negativ fokus vil typisk være Agresso, NetCom og Tandberg Television for å nevne de mest åpenbare kandidatene.

Den eneste nyheten vi selv har fått frem i dag, og som kan få effekt i markedet er knyttet til Tandberg ASA og hovedkonkurrenten Polycom Inc. Dagens fire artikler finner du i høyre marg.

Vi legger til at disse artiklene viser et åpenbart usikkerhetsmoment i Tandberg. Selskapet er ikke i dag posisjonert for et volummarked. De vil ha behov for å få frem nye produkter, og det kan stilles spørsmål ved distribusjonsstrategien til selskapet. Å felle noen dom over selskapet er så absolutt prematurt, men at usikkerheten er høyere enn tidligere antatt, kan vi vanskelig stikke under stol.

Til toppen