Reorganiserer Software Innovation

Kvartalsunderskuddet får konsernsjef Per Kveim til å reorganisere salget og ta over den daglige ledelsen i Norge.

Software Innovation omsatte for 76,8 millioner kroner i tredje kvartal 2004, mot 89,2 millioner kroner i tredje kvartal 2003. Selskapets driftsresultat (EBIT) endte på minus 9,2 millioner kroner i tredje kvartal 2004, sammenlignet med minus 3,0 millioner kroner i tredje kvartal 2003. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) endte på minus 4,9 millioner kroner for tredje kvartal 2004, mot 1,1 millioner kroner i 3. kvartal 2003.

I en pressemelding framhever selskapet lisenssalget i tredje kvartal som «svakt». Det utgjorde 5,8 millioner kroner, sammenlignet med 9,0 millioner kroner i tredje kvartal 2003.

Konsulent- og tjenestesalget utgjorde til sammen 53,0 millioner kroner i tredje kvartal 2004, mot 63,2 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Service- og vedlikeholdsinntektene utgjorde 18,0 millioner kroner, mot 17,0 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Fra i fjor til i år er tallet på ansatte redusert fra 545 til 503.

Ifølge selskapet hadde man ventet å gå i pluss i tredje kvartal. Driftsresultatet på minus 9,2 millioner kroner forklares med det svake nysalget av lisenser som endte på 5,8 millioner kroner mot forventet 13 millioner kroner: «En rekke forventede kontrakter ble forskjøvet ved slutten av kvartalet, og en forventet kontrakt i Norge på 4 millioner kroner gikk tapt. Det er særlig selskapets norske enhet som har bidratt til det skuffende resultatet,» heter det i pressemeldingen.

I en selvkritisk vurdering heter det at markedet har vært stabilt i perioden og at svikten kunne vært unngått. «De markedsmessige fremtidsutsiktene for selskapet synes uendret og selskapets produkter og kompetanse er godt posisjonert i forhold til markedet.»

For å rette opp situasjonen vil man fokusere på omsetningsvekst snarere enn å redusere kostnader. Salgsfunksjonene i Norge skal samordnes og styrkes. Nøkkelpersonell innen salg fra ulike deler av organisasjonen skal samles i et antall fokuserte markedsområder, og de skal rapportere direkte til konsernsjef Per Kveim som trer inn som fungerende leder for Software Innovation Norge. Den nye salgsorganisasjonen ventes å gi effekt i første kvartal 2005. Det ventes dog bedrede resultater i Norge i fjerde kvartal.

I Danmark ble resultatet for tredje kvartal på minus 1,2 millioner kroner, etter plan, og man forventer å nå målene for 2004.

I Sverige ble resultatet på minus 1,1 millioner kroner, også det etter plan. Det ventes bedrede resultater i fjerde kvartal.

Resultatet i Finland ble minus 0,4 millioner kroner, «svakt etter plan» ifølge pressemeldingen. Målene for året 2004 ventes nådd.

Når det gjelder utsiktene for konsernet under ett, heter det at markedsforholdene i offentlig sektor oppleves fortsatt som gode, men at privat sektor er avventende. Lisenssalget forventes å vende tilbake til nivået fra kvartalene før tredje kvartal. Det forventes en forsiktig vekst i tallet på ansatte, avpasset innkommende oppdragsmengde. I Norge vil vekst være avhengig av at reorganiseringen lykkes.

I fjerde kvartal venter Software Innovation lønnsom drift. Det svake tredje kvartalet gjør at forventningen til året under ett er skrudd ned til nullresultat før skatt.

Les mer om: