Republikanere sterkt uenige om NSA

Protester mot sentralt vedtak om at teleovervåking strider mot grunnloven.

Republikanere sterkt uenige om NSA
Far og sønn, Ron Paul og Rand Paul, vil at det republikanske partiet skal stå fram som forsvarer av personvern mot statlig overvåkning. Bilde: Wikimedia Commons

Fredag 24. januar vedtok nasjonalkomiteen i det republikanske partiet (RNC, Republican National Committee) en resolusjon der tele- og nettovervåkningen beskrives som «grunnlovsstridig».

Det republikanske partiet har tradisjonelt framstått som svært overvåkingsvennlig. Vedtaket har utløst illsinte protester fra engasjerte folkevalgte.

RNC består av 168 ledende partiaktivister. Alle delstater er representert, men delstater der partiet har gjort det spesielt bra i foregående valg er overrepresentert. Komiteens oppgaver er både administrative og politiske. Den organiserer partiets landsmøte, koordinerer pengeinnsamling, styrer valgstrategi og skal utvikle den politiske plattformen.

Politiske vedtak i RNC er ikke bindende for partiet.

Vedtaket om NSA fredag ble fattet gjennom en muntlig votering som samtidig tok opp flere andre resolusjonsforslag. Mens andre forslag ble gjenstand for debatt, var det ingen som tok ordet da Resolution To Renounce The National Security Agency’s Surveillance Program skulle stemmes over.

Resolusjonen inneholder flere faktiske feil. Blant annet blander den sammen NSAs PRISM-program for innsamling av både metadata og meldingsinnhold fra digital kommunikasjon i utlandet, med programmet for innsamling av metadata fra alle amerikanske telefonsamtaler.

Ordbruken er like krass som hos USAs mest intense personvernaktivister:

… unwarranted government surveillance is an intrusion on basic human rights that threatens the very foundations of a democratic society and this program represents a gross infringement of the freedom of association and the right to privacy and goes far beyond even the permissive limits set by the Patriot Act

Resolusjonen oppfordrer alle republikanske folkevalgte til umiddelbar innsats for «å stanse pågående grunnlovsstridige overvåkingsprogrammer og gi fullverdig innsyn i NSAs datainnsamlingsprogrammer».

Kongressmedlem Peter King fra delstaten New York – han representerer en valgkrets som var hardt rammet av terrorangrepene 11. september 2001 – mener vedtaket er «hysterisk» og «dødelig» for partiet.

– Republikanere skal være partiet for nasjonalt forsvar. En ting er å stille spørsmål. Noe helt annet er å snakke om «spionasje» og grunnlovsstridighet. I praksis er dette å gi avkall på det republikanske partiets politikk de siste tolv årene, en politikk som gjorde oss trygge.

Peter King vurderes som mulig kandidat til presidentvalget i 2016.

En gruppe republikanere kjent for mangeårig innsats for USAs nasjonale sikkerhet, blant dem tidligere CIA-sjef Michael Hayden, tidligere justisminister Michael Mukasey og tidligere statsråd i departementet for innenlands sikkerhet Michael Chertoff, har gått sammen om et åpent brev der RNC-vedtaket fordømmes i harde ordelag.

Observatører sier RNC-vedtaket gjenspeiler økt innflytelse for den såkalte «libertariske» fløyen i det republikanske partiet, sentrert rund tidligere presidentkandidat Ron Paul fra Texas og hans sønn Rand Paul, senator fra Kentucky.

RNC-medlemmene bak vedtaket, Diana Orrock og James Smack, begge fra Nevada, støttet Ron Paul i nominasjonskampen i 2012. Som kjent, tapte Paul for Mitt Romney.

Far og sønn Paul har begge markert seg som forsvarere av grunnloven og av den lille mann mot en stadig mer altomfattende stat.

Les mer om: