Reserveløsningen sviktet og slo ut deler av mobilnettet

Redundant komponent var ikke redundant nok.

Reserveløsningen sviktet og slo ut deler av mobilnettet
Konstituert kommunikasjonsdirektør Anders Krokan i Telenor forteller at de fortsatt jobber med å finne ut mer nøyaktig hva som gikk galt. Bilde: Telenor, CC

I begynnelsen av november opplevde Telenor store nettverksprobemer. Det interne kontornettet hos Telenor Norge hadde falt ut og både kundeservice, nettsted og apper ble berørt.