Restad kan gjøre millioner på nye nummer

Finansminister Gudmund Restad kan få årlige inntekter i størrelsesorden 100 millioner kroner om næringslivets interesse for Post- og teletilsynets nye femsifrede telefonnummer er stor.

Finansminister Gudmund Restad kan få årlige inntekter i størrelsesorden 100 millioner kroner om næringslivets interesse for Post- og teletilsynets nye femsifrede telefonnummer er stor.

Gudmund Restad, finansminister
Gudmund Restad.

Ved innføring av nummerportabilitet 1. juni blir det også mulig for Post- og teletilsynet å tilby nummerserien 02000 til 09999 til bedrifter uansett hvor de holder til i landet. Det gjør at både bank- eller pizzatjenester for den saks skyld kan operere med ett nummer for sine nasjonale tjenester.

Av de 8000 numrene skal maksimalt 5000 tildeles i år, noe som vil kunne skaffe statskassa ekstra inntekter på over 100 millioner kroner hvert år.

Sjefingeniør i Post- og teletilsynet, Arne Litleré sier til digi.no at om tilsynet kunne selge alle numrene på en gang ville de med utgangspunkt i de fastsatte prisene innbringe 230 millioner kroner til staten i avgifter hvert år.

De 8000 numrene spesifiseres i den nasjonale nummerplanen fra 1990, og det har siden da vært klart at disse telefonnumrene vil tilbys næringslivet og ulike organisasjoner.

Rundt 7500 av de aktuelle numrene koster 25.000 kroner i årlig avgift, mens de øvrige numrene vil variere i pris oppover til 100.000 kroner for de "rundeste" tallene. 03000 koster for eksempel 100.000 kroner, 04440 koster 80.000 kroner, 04477 kommer på 70.000 kroner, 04560 koster 50.000 kroner, mens 02583 vil koste 25.000 kroner.

Ikke-kommersielle og samfunnsnyttige organisasjoner og formål kan også søke om slike telefonnummer fra den billigste gruppen og betaler bare 1000 kroner. Noen begrensninger finnes det dog for numrene kan ikke benyttes til teletorgtjenester, og gir bare begrenset bruksrett i første omgang ut 2003.

Post- og teletilsynet har allerede fått henvendelser på denne tjenesten, som er unik for Norge.

- Ingen andre land i vår del av verden tilbyr noe liknende, hevder Litleré overfor digi.no. Han sier at en i tilsynet baserer utlysningen av de nye numrene og betingelsene knyttet til nummerleien, på en undersøkelse gjort for et par år siden i forbindelse med arbeidet med nummerforskriften som regulerer bruk av telefonnummer i Norge.

- Hvis interessen skulle være for stor vil vi revurdere tjenesten. Vi vil holde tilbake minst 3000 nummer til senere års bruk, sier han.

Utlysningen av nummerserien skjer 11. mars, og interesserte som ønsker å komme lengst fram i køen må sende søknaden innen 28. april. Om flere ønsker samme nummer blir det loddtrekning. Deretter skjer tildeling av nummer fortløpende.

Litleré sier at de bedriftene eller organisasjonene som er først ute med de nye numrene er de som betaler avgiften først. Han tror førstemann ut kommer på lufta med sitt nye nummer i løpet av juni.

Til toppen