Resultat-angsten slipper taket

De siste dagenes resultat-slipp i IT-sektoren har bidratt til å redusere frykten for dårlige resultater fra sektoren. IT-indeksen har nå steget med 15 prosent denne uken.

De siste dagenes resultat-slipp i IT-sektoren har bidratt til å redusere frykten for dårlige resultater fra sektoren. IT-indeksen har nå steget med 15 prosent denne uken.

Resultatene fra ASK var dagens høydepunkt, og selskapet skuffet på ingen måte markedet. Det ser ut som om det nå kan være mulig å bygge opp igjen et hyggelig case på selskapet, etter at aksjen fikk seg en solid trøkk i sommer og tidlig i høst.

Omsetningen øker, og bruttomarginen øker. Spesielt øket salg av ASK-prosjektører gjennom Proximas salgsapparat i USA ble positivt mottatt.

Det som kan trekke ned er noe usikkerhet rundt utviklingen i Europa, samt høye driftskostnader. Her er det imidlertid en god oppside ved at Proximas-produkter enda ikke er presentert i det europeiske markedet, og selskapet enda ikke har kommet i gang med å ta ut synergier på kostnadssiden.

Det er med andre ord absolutt mulig å argumentere for en god oppside i ASK-aksjen. Kursutviklingen torsdag var positiv på formiddagen, men kursen falt tilbake mot børsslutt, trolig på grunn av en viss gevinstsikring etter de siste dagenes oppgang.

Også resultatene fra PC-Systemer ble presentert torsdag morgen. Om vi ser bort fra at ledelsen leker aksjespekulanter med aksjonærenes penger - og taper på det - var resultatet positivt mottatt i markedet. Aksjen steg med over syv prosent i løpet av dagen.

Den gode nyheten lå først og fremst i omsetningsveksten. Det trekker ned at driftsmarginen er redusert fra tidligere kvartal i år. Selskapet har ennå ikke konkretisert sin internasjonaliserings-strategi utover å fortelle at Component Solutions ønsker å selge komponenter fra Eidsvoll prosjektet til programvarehus med foreldet teknologi og til utenlandske systemintegratorer.

Ansettelsen av Stein Ørbeck (ex. NetCom) bør være en god nyhet. Selv om det er stilt spørsmålstegn ved den jobben han gjorde i den siste delen av sin periode i NetCom er det ikke tvil om at den innledende strategi-jobben, som var fokusert på å velge og pleie utvalgte nisjer i bedriftsmarkedet, var godt utført. Det rimer bra når Ørbeck nå er ansatt som Strategi-direktør.

NetCom-kursen så forøvrig en solid oppgang torsdag. Årsaken skal vist nok være en hyggelig oppgang i flere andre telecom-aksjer i Europa. Kjenner vi markedet rett har man også brukt Telias mobil utspill som et kjøpsargument for NetCom-aksjen.

Akkurat det resonnementet må være bygget på at man antar at utspillet øker sannsynligheten for at NetCom og Telenor Mobil får være alene i det norske mobilmarkedet til ut på våren 2000.

Vi kommenterte mulig andre utfall i gårsdagens børskommentar og morgenens uke-kommentar (du finner sakene på finans-siden til digi.no). Som man vel kan lese seg til, er vi ikke overbevist om at akkurat det er det mest sannsynlige utfallet.

Samtidig er det ikke akkurat mangel på resonnementer som tilsier at det er vanskelig å bygge et godt kjøps-case på NetCom nå. Selskapet legger frem resultater etter tredje kvartal fredag 6. november.

Oslo Børs andre teleselskap, Nera har sett kontinuerlig kursoppgang i flere dager, og oppgangen er nå på rundt 30 prosent fra bunnen i forrige uke. Årsaken til kursoppgangen er trolig at ICO-kontrakten har fjernet en del usikkerhet og samtidig satt fokus på mulige verdier i utsalg av SatCom-virksomheten til Nera. Med underliggende positive signaler knyttet til transmissjonsvirksomheten - på tross av hva som må være beintøff konkurranse - er det forståelig at kursen kan hente inn noe av det formidable kursfallet vi har sett tidligere i høst.

Det er likevel vanskelig å skjule usikkerheten i Nera under noen stol, men det vet vel de fleste markedsaktørene meget godt.

Til toppen