Resultatet i Nera bedre enn forventet

297 millioner kroner før skatt av et salg på 2,77 milliarder kroner ble 1999-resultatet for Nera. Resultatet er kraftig forbedret fra samme periode året før da selskapet hadde et underskudd på nesten 400 millioner kroner.

297 millioner kroner før skatt av et salg på 2,77 milliarder kroner ble 1999-resultatet for Nera. Resultatet er kraftig forbedret fra samme periode året før da selskapet hadde et underskudd på nesten 400 millioner kroner.

Dermed kan konsernsjef Bjørn Ove Skjeie konstarere at Nera er restrukturert med overskudd. Gevinstene etter restruktureringen i 1999 beløper seg til 113 millioner kroner, mens tilsvarende kostnader året før beløp seg til 168 millioner kroner.

Nera opplevde i fjor et godt salg av satellittelefoner og økende ordreinngang for radiolinje, men måtte likevel konstatere at omsetningen fra 1998 til 1999 gikk med med vel 300 millioner kroner.

- Fjerde kvartal ble bedre enn forventet, sier Skjeie, i en kommentar til presentasjonen av foreløpige regnskapstall for Nera-gruppen. Selskapet hadde en ordreinngang i fjerde kvartal på 657 millioner kroner, mot 748 millioner kroner året før. Driftsinntektene i kvartalet endte på 737 millioner kroner (874 millioner kroner)

I følge Skjeie er det en kombinasjon av godt produktsalg og forbedret drift som ligger bak det gode resultatet. - Salget av Nera World Phone og Nera World Communicator var meget godt mot slutten av 1999, og transmisjonsnett hadde høy omsetning av produkter som ga god margin. Transmisjonsnett hadde en driftsmargin inkludert andel produksjon på 12 prosent, mens tilsvarende for satellittkommunikasjon var 7,4 prosent.

Ordreinngangen for hele 1999 var på 2,9 milliarder kroner, mot 3,1 milliarder kroner året før. Ordreinngang og driftsinntekter inneholder imidlertid en økt andel av egne produkter som fører til bedre marginer for virksomheten.

Eksempelvis økte verdien av egenprodusert radiolinjeutstyr med 20 prosent, og ordreinngang på Inmarsat-terminaler økte med 53 prosent sammenlignet med 1998. Samtidig oppnådde selskapet mer enn en dobling av ordreinngang for jordstasjoner.

- Dette er et resultat vi er fornøyd med, særlig tatt i betraktning av at vi brukte over 60 millioner kroner i vår satellittvirksomhet på utvikling knyttet til ICO og bredbåndssatellittutstyr, sier Skjeie.

- Med den handlefrihet vi nå har skaffet oss, vil Nera arbeide målrettet mot vekst. Og vi er forberedt på et lavere driftsresultat på gruppenivå i år 2000 som følge av dette, sier Skjeie.

Han tror på vekst innenfor transmisjonsnett, mens satellittkommunikasjon sannsynligvis vil ha et volum på linje med fjorårets.

- Bredbånds-aksess er uten tvil et av de mest spennede utstyrsmarkedene som utvikler seg i telekombransjen, og vi tror at minst 15 - 20 prosent av dette markedet vil vinnes av radiolinje- eller satellittløsninger, sier Skjeie, som forteller at dette nå blir et eget forretningsområde i selskapet..

- Det er for vår del ikke spørsmål om vi skal satse på bredbånds aksess, men hvordan vi skal organisere og finansiere det for å komme hurtigst mulig på banen, sier han.

Skjeie kan også konstatere at selskapet for en gangs skyld gjorde det bedre enn markeder forventet. Mens selskapet leverte et overskudd før skatt på 297 millioner kroner, forventet markedet bare 261 millioner kroner, ifølge TDN Finans.

Til toppen