Resultatkjøret driver IT-aksjene

Et stadig økende antall resultatfremleggelser i USA, og nært forestående resultatslipp i Oslo preger utviklingen i IT-aksjene.

Et stadig økende antall resultatfremleggelser i USA, og nært forestående resultatslipp i Oslo preger utviklingen i IT-aksjene.

Torsdag la ASK Proxima sin hovedkonkurrent, In Focus frem sitt resultat for fjerde kvartal 1998.

Det mest interessante ved tallene er at selskapet har økt andelen av omsetningen som kommer fra Europa. Grovt sett ser det ut til at hele selskapets vekst i fjerde kvartal stammer fra det europeiske markedet. Samtidig har selskapet opprettholdt sin markedsandel i PC-kanalen og øket sin markedsandel hos de såkalte "value-added dealers" (AV-kanalen). Det er rimelig å anta at tallene for markedsandeler gjelder til og med november måned.

Det blir da nærliggende å anta at ASK Proxima har mistet noe av sin posisjon i Europa og ikke har sett særlig vekst i USA. Samtidig ser det ut til at prisene i fjerde kvartal ikke har falt nevneverdig. In Focus fremstår nå som et betydelig sterkere selskap enn for et halvt år siden.

For ASKs del er det mest interessante nå - ved siden av resultatene - hva som skjer med forholdet til Lightware. En ASK-analytiker mener å vite at ASK Proxima i praksis har tatt over hele salget av produkter fra Lightware. Dersom dette stemmer kan man lett legge omsetningen i Lightware oppå forventet omsetning i ASK Proxima i 1999, noe som trekke opp betydelig for ASK.

digi.no har tidligere pekt på at Lightware har lykkes meget godt med sine små, lette og rimelige prosjektører, mye på grunn av en god optisk løsning. Det er antatt at ASK Proxima og Lightware vil annonsere et teknologisamarbeid i løpet av kvartalet, men dette vil ikke ASK snakke om. Lightware er et privateid selskap. ASK Proxima har tidligere opplyst overfor digi.no at de ikke har hatt planer om å kjøpe selskapet.

Også Tandberg ASAs hovedkonkurrent, Polycom, har lagt frem resultater denne uken. Tallene viser at selskapet har lykkes godt med sin produktstrategi og ikke minst timingen i forhold til markedet. Det er vanskelig å trekke klare konklusjoner i forhold til Tandbergs utvikling. Det skyldes først og fremst en noe ulik produktmiks. Dermed er det ikke nødvendigvis slik at Tandberg har opplevd den samme veksten i omsetningen i fjerde kvartal som vi så i Polycom.

I relasjon til Tandberg ASA er det mest interessante å se hvordan salget av Vision 800 har vært det siste kvartalet, da denne modellen likner mest på Polycoms produkter. Det knytter seg også spenning til utviklingen i datterselskapet NuVision.

Det er ventet resultater fra både ASK og Tandberg ASA onsdag 17. februar.

Tall fra IDC viser at Tandberg Data trolig omsatte for omtrent 33 millioner dollar i fjerde kvartal. Dette stemmer godt overens med markedets forventninger. I følge IDC har utviklingen for DLT vært meget god i 1998 og selskapet tror at samarbeidet mellom Tandberg Data og Quantum vil bidra til ytterligere vekst for DLT i 1999.

Erik Solhjell i Tandberg Data sier at selskapet vil starte med tilpassing av DLT-produkter for sluttbruker allerede i løpet av første kvartal. Det er ikke ventet at selskapet vil starte produksjon av de nye båndstasjonene før til sommeren. Selskapet vil komme med opplysninger om lokaliseringen av produksjonen ved resultatpresentasjonen fredag 29. januar.

Torsdag sendte Tandberg Data og Nortel Networks i USA ut en pressemelding om bruk av SLR5 i Nortels UMS-løsning.

Til toppen