Resultatregn i vente

Det blir resultatflom på aksjemarkedene denne uken. I kombinasjon med tåkelagte krystallkuler og makroøkonomisk etterslep gir det høy aktivitet og store kursutslag.

Det blir resultatflom på aksjemarkedene denne uken. I kombinasjon med tåkelagte krystallkuler og makroøkonomisk etterslep gir det høy aktivitet og store kursutslag.

Både her hjemme og internasjonalt blir det en hektisk børsuke med mye "number crunching" i form av resultater fra første kvartal.

Ifølge Reuters går vi inn i den mest omfattende amerikanske resultatuken med 156 selskaper fra S&P indeksen som skal legge frem sine tall.

Så langt ser det ut til at de fleste selskapene har truffet med sine reduserte estimater når de legger frem de endelige tallene for første kvartal. I første omgang har markedet oppfattet det som positivt at selskapene ser ut til å ha oversikt og til en viss grad kontroll på situasjonen.

I det norske markedet kommer det ut i overkant av 40 resultater fra første kvartal denne uken. I tillegg kommer en del resultater i andre markeder som er relevante for de norske selskapene.

I bakgrunnen lurer imidlertid en rekke viktige makrotall som kan gi en bedre pekepinn på den videre utviklingen. Blant annet kommer amerikanske "Consumer Confidence" på tirsdag. Onsdag kommer etterspørselstallene for varige goder og boliger. På fredag kommer GDP for første kvartal.

Aksjemarkedet "glemmer" lett at den makroøkonomiske utviklingen tar lengre tid enn markedet selv bruker på å diskontere endringer i forventninger. Derfor kan vi denne uken få tall som viser en forverring på tross av at flere investorer nå mener at bunnen er passert.

Fordi om bunnen kan synes passert i aksjemarkedet kan økonomien nemlig fortsatt være på vei nedover. Det vil i tilfelle gi negative utslag på kursutviklingen i det korte bildet.

Et ytterligere usikkerhetsmoment er selskapenes manglende vilje til å konkretisere forventningene ut året.

Det er flere selskaper, som Infocus, som nå velger å avholde seg fra å komme med egne estimater for resten av året. De personene som skulle kjenne sine respektive markeder best er med andre ord svært usikre.

Denne usikkerheten fra ledelsene gjør at det også vanskeligere for investorene. Det fjerner nemlig det elementet som ved en normal resultatfremleggelse vil være avgjørende for den kortsiktige kursutviklingen, nemlig om selskapet tror utsiktene har bedret seg eller svekket seg relativt sett.

Resultater i kombinasjon med særdeles tilbakeholdenhet fra ledelsene om de videre utsiktene og mulighetene for forverring av makroøkonomiske størrelser gir alt i alt rom for en ny svært volatil uke.

Til toppen