Resultatsvikt i New Media Science

Norges mest kjente webbyrå skuffer eierne av det nyfusjonerte selskapet New Media Science ASA. Mens Digital Hverdag lever opp til et resultat i samsvar med forutsetningene, har New Media Science "en vesentlig resultatsvekkelse".

Norges mest kjente webbyrå skuffer eierne av det nyfusjonerte selskapet New Media Science ASA. Mens Digital Hverdag lever opp til et resultat i samsvar med forutsetningene, har New Media Science "en vesentlig resultatsvekkelse".

Administrerende direktør Bente Sollid i New Media Science ASA er svært hemmelighetsfull da digi.no prøver å fritte henne ut om det skuffende resultatet for 1998. Hun vil gå så langt som å bekrefte at det ligger under resultatet for 1997, som var på 2,7 millioner kroner før skatt for NMS..

Sollid henviser til en pressemelding som kommer senere på ettermiddagen for ytterligere kommentarer.

Det er altså ikke hennes gamle selskap Digital Hverdag som bidrar negativt til det forventede resultatet for det nyfusjonerte selskapet.

Da det i tredje tertial i fjor ble inngått en avtale om fusjon, var det et bytteforhold som gjorde at A-pressen fikk 23,5 prosent i det nye selskapet. A-pressen kontrollerte Digital Hverdag med 51 prosent før splitten og skriver i sin årsrapport som kom i dag, at "Digital Hverdag har nådd et resultat i samsvar med forutsetningene, mens New Media Science har en vesentlig resultatsvekkelse."

Det var forventet at det fusjonerte selskapet skulle få et resultat på rundt fem millioner kroner i 1998 .

Det er uansett tydelig at den mest kjente webmerkevaren begynner å kjenne den økende konkurransen på webområdet.

I 1997 var resultatet altså 2,7 millioner kroner før skatt i hele konsernet på en totalomsetning på 26,3 millioner. Disse tallene inkluderer virksomheter i datterselskapene som for eksempel spillfantasten EyeOne.

Webvirksomheten dro imidlertid opp i 1997 med et positivt resultat på 3,7 millioner kroner.

I 1996 var marginene betydelig større: Da hadde ikke New Media Science opprettet datterselskapene ennå og et overskudd på 3,6 millioner før skatt kom av en omsetning på 15,5 millioner kroner i ren webvirksomhet.

Til toppen