Resultatvarsel fra Komplett

– Vi når ikke målene våre for fjerde kvartal, innrømmer Eric Sandtrø i Komplett.

– Vi når ikke målene våre for fjerde kvartal, innrømmer Eric Sandtrø i Komplett.

Komplett kom i dag med et resultatvarsel som innebærer at selskapet indikerer et resultat for fjerde kvartal i underkant av 20 millioner kroner. Markedet har trolig ventet drøyt 25 millioner, basert på selskapets tidligere indikasjoner.

– Komplett forventer en omsetning i fjerde kvartal 2003 på 470–490 millioner kroner, tilsvarende en vekst på 10–15 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2002 (427,6 millioner), heter det i en børsmelding.

Komplett har tidligere kommunisert et langsiktig mål om å nå 20 prosent omsetningsvekst.

Administrerende direktør Eric Sandtrø sier til digi.no at resultatvarslet tar utgangspunkt i markedets forventning. Da han fikk tallene for november, så han at de avvek fra forventningene.

Sandtrø oppfatter at markedet jevnt over ventet en omsetning på 520 til 530 millioner kroner.

- En vesentlig årsak til lavere vekst enn tidligere forventet skyldes utflating av salget til norske dataforhandlere, heter det i meldingen.

– Vi vet hva og hvor. Når det gjelder hvorfor, må vi bruke litt mer tid. Men mange av våre forhandlerkunder er små og mellomstore. De har blitt møtt med hard konkurranse fra større aktører, sier Sandtrø.

Han påpeker også at Komplett kom med resultatvarsel på samme tid i fjor, og sier man må vurdere om det er skjedd endringer i markedet som gjør at november måned ikke lenger er like sesongmessig sterk som før.

Sandtrø vil ikke utdype hvordan salget har gått på andre områder, men sier at det vesentlig av avviket kommer fra norske forhandlere.

Resultatmarginen før skatt i fjerde kvartal 2003 estimeres til ca. 4 prosent, ifølge meldingen. Her har selskapet tidligere kommunisert et generelt mål om 5 prosent, og Sandtrø sier han oppfatter det som at markedets forventning til kvartalet lå rundt dette nivået.

– Den svekkede resultatmarginen i kvartalet skyldes blant annet merkostnader knyttet til oppbygging av nytt lager i Nederland, samt driftskostnader tilpasset et forventet høyere omsetningsnivå i kvartalet, heter det i meldingen.

Sandtrø vil ikke være med på at det er en entydig og langsiktig trend mot lavere marginer, og viser til at andre og tredje kvartal i år var bra.

– De langsiktige målene står fortsatt fast, sier han, og han legger til:

– Vi er skuffet i forhold til våre planer. Dette er ikke noe gøy.

Komplett vil for regnskapsåret 2003 oppnå en omsetning på rundt 1710 millioner kroner, noe som er en vekst på 28 prosent i forhold til 2002, fremgår det av meldingen.

Til toppen