Resultatvekst i Itera

Itera melder om sterk vekst for tredje kvartal og fortsatt bra etterspørsel fra næringslivet, men at den venturekapital-finasierte delen av markedet er så godt som forsvunnet.

Itera melder om sterk vekst for tredje kvartal og fortsatt bra etterspørsel fra næringslivet, men at den venturekapital-finasierte delen av markedet er så godt som forsvunnet.

Internettkonsulentselskapet Itera ASA viser solid vekst i driftsinntektene. I tredje kvartal var driftsinntektene på 100 millioner kroner, ned fra 106 millioner i andre kvartal, men justert for antall fakturerbare dager var veksten på 12 prosent (43 fakturerbare dager i tredje kvartal mot 51 i andre kvartal).

For årets ni første måneder var driftsinntektene 309 millioner kroner, mot 183 millioner for samme periode i fjor. I samme periode vokste driftsmarginen fra 10.7 til 15.6 prosent, selv om driftsresultatet for tredje kvartal bare ble på to millioner etter avskrivninger og flyttekostnader i Sverige.

Resultat før skatt de første ni månedene er på nesten 19 millioner kroner.

s
Det børsnoterte selskapet er meget fornøyd med resultatet:

- Markedet for Iteras tjenester har fortsatt sin positve utvikling. Markedet for komplekse digitale forretningsløsninger med en leverandør som hovedansvarlig fortsetter å vokse. Dette indikerer et sterkt underliggende vekstpotensial. Utfordringen består i å holde fokus på de mindre prosjektene som utgjør den største del av volumet, samtidig som vi forbereder oss til å ta ansvar også for de mer komplekse oppdragene.

Itera melder at etterspørselen fra etablerte bedrifter og institusjoner innen offentlig sektor, telekom, bank/finans og det øvrige næringsliv er stabilt og voksende, mens den venturekapital-finansierte delen av markedet er som godt som forsvunnet. Itera er ikke særlig påvirket av det siste da dette bare er en mindre del av virksomheten.

Aksjekursen til Itera har holdt seg bra den siste tiden på tross av meget dyster utvikling til konkurrentene i Sverige og USA.

Teknisk analyse på Itera finner du på vår søstertjeneste Aksjeforum.com under headingen Watch-list. Du finner også charts til både Cell, Framfab, Icon, Adcore, Viant, Sapient og Razorfish på vår utenlandske Watch-list.

Til toppen